search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Replik: Ett intressant förslag

Anne Ramberg svarar Ulf Bergquist

Det är ett intressant förslag som redan under 1990-talet och därefter vid flera tillfällen diskuteras inom styrelsen. Frågan är på bordet och vi undersöker om och hur angivande av en specialistkompetens skulle kunna legitimeras av samfundet. Det är dock inte alldeles okomplicerat.

Anne Ramberg
Advokatsamfundets generalsekreterare

Annons
Annons