search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Remissärenden

Förteckning över remissärenden, i vilka samfundet avgivit yttrande

R-2010/0945 Betänkandet Förundersökningsbegränsning (SOU 2010:43)

R-2010/1027 Betänkandet Förbud mot köp av sexuell tjänst (SOU 2010:49)

R-2010/1028 Promemorian Bättre regler för elektroniska kommunikationer (Ds 2010:19)

R-2010/1181 Grönboken från kommissionen om politiska alternativ för främjande av en europeisk avtalsrätt för konsumenter och företag

Annons
Annons