search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Ökade krav vid utfärdande av invaliditetsintyg

Läkaren Tomas Timander vill skapa ett speciellt forum där jurister och läkare kan mötas på ett informellt vis för att ventilera praktiska frågeställningar om försäkringsmedicinska frågor och personskadereglering.

Försäkringskassans nya regelverk ställer betydligt hårdare krav på den enskilde patienten och därmed indirekt på den läkare som utfärdar invaliditetsintyg.

En person som efter en olycka fått så uttalade skador att arbetsförmågan är nedsatt måste initialt övertyga försäkringskassan om en varaktig sjukersättning innan försäkringsbolaget kontaktas med önskemål om kompensation för den skadebetingade inkomstförlusten.

Om försäkringskassan, enligt de nya reglerna, inte beviljar sjukersättning betraktas den skadade som ”fullt arbetsför” och är således inte säkert berättigad till ersättning för inkomstförlust. Detta ställer stora kvar på den läkare som handlägger ärendet med underlag till försäkringskassan och utfärdande av invaliditetsintyg. Ärendet måste handläggas i rätt ordning och de skadebetingade diagnoserna som nedsätter arbetsförmågan skall tydligt framgå i underlaget till försäkringskassan. Likaså att samtliga rehabiliteringsmöjligheter är uttömda och att patienten har en varaktig nedsättning av arbetsförmågan även i skyddat arbete.

I de flesta fall gäller att den skadade innan beslut om sjukersättning måste genomgå ett tre månaders introduktionsprogram på arbetsförmedlingen för att där konstatera om det föreligger någon restarbetsförmåga i anpassat arbete innan försäkringskassan handlägger ärendet vidare.

Sammantaget innebär detta att den läkare patienten anlitar för hjälp med invaliditetsintyg måste vara väl insatt i aktuella försäkringsmedicinska frågor och känna till både försäkringskassans och arbetsförmedlingens nya arbetssätt. Ett misstag kan få stora konsekvenser.

Det är därför viktigt att läkaren har en viss juridisk kunskap och möjlighet att rådfråga jurister på samma vis som jurister som arbetar med personskadereglering har glädje av att kunna rådfråga läkare. Med dagens ökade krav på försäkringsmedicinska kunskaper tror jag det skulle vara värdefullt att skapa ett speciellt forum där jurister och läkare kan mötas på ett informellt vis för att få möjlighet att ventilera dessa praktiska frågeställningar. Låter detta som en bra idé?

Tomas Timander, leg. läk.,
ordförande i Försäkringsmedicinska kollegiet

Annons
Annons