search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2010 om inte annat anges.

Advokaters taushetsplikt under press?/Merete Smith og Øyvind Precht-Jensen, red. (Oslo: Universitetsforl. 166 s.)

Arbitration world: jurisdictional comparison/General editor: J. William Rowley (London: The European Lawyer. 627 s.)

Bergström, Carl Fredrik: Lissabonfördraget: en grundlag för EU?/Carl Fredrik Bergström, Jörgen Hettne (Norstedts juridik. 148 s.)

Bernitz, Ulf: Europarättens grunder/Ulf Bernitz, Anders Kjellgren (4. uppl. Norstedts juridik. 458 s.)

Binder, Peter: International commercial arbitration and conciliation in UNCITRAL model law jurisdictions (3. ed. London: Sweet & Maxwell. 716 s.)

Danielsson, Hans: Familjeägda aktiebolag och generationsskiften: en översikt med empiriska data/Hans Danielsson, Lars-Göran Sund (3. uppl. Iustus. 92 s.)

Falk, Jan-Erik: Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster: en kommentar (Jure. 665 s.)

Falkanger, Thor: Sjørett/Thor Falkanger, Hans Jacob Bull (7. utg. Oslo: Sjørettsfondet. 602 s.)

Författningar i förvaltningsrätt/Ulrik von Essen, Lena Sandström, Åsa Örnberg (6. uppl. Norstedts juridik. 490 s.)

Gustafsson, Ewa: Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerhet: en rättsvetenskaplig monografi om LPT (Studentlitteratur. 497 s.)

Information & communication technology: legal issues/ed. by Peter Wahlgren (Stockholm Institute for Scandinavian Law. 445 s. Scandinavian studies in law; 56)

Landelius, Ann-Charlotte: Sekretess inom hälso- och sjukvården: en introduktion (Studentlitteratur. 142 s.)

Leijonhufvud, Madeleine: Etiken i juridiken (4. uppl. Norstedts juridik. 114 s.)

Nordell, Per Jonas: Marknadsrätten (5. uppl. Norstedts juridik. 149 s.)

Nordisk retssociologi: status, aktuelle udfordringer, visioner/Bettina Lemann Kristiansen, Anette Storgaard, red. (København: DJØF. 230 s.)

Ny skollag i praktiken: lagen med kommentarer (Upplands Väsby: Svensk facklitteratur. 281 s.)

Nyström, Jan-Åke: Kontraktsbrott vid agentur- och återförsäljaravtal (4. uppl. Norstedts juridik. 288 s.)

Rimsten, Olle: Diskriminering och kränkande behandling: i skola och förskola (2. uppl. Norstedts juridik. 195 s.)

Sonnerby, Mikaela: Neutral uttagsbeskattning på mervärdesskatteområdet (Norstedts juridik. 346 s. Diss. Uppsala: Uppsala universitet)

Stannow, Henrik: Musikjuridik: rättigheter och avtal på musikområdet: handbok för musikbranschens aktörer /Henrik Stannow, Håkan Hillerström (4. uppl. Stockholm: CKM. 599 s.)

Thunved, Anders: Samhället och de unga lagöverträdarna/Anders Thunved, Lars Clevesköld, Birgit Thunved (4. uppl. Norstedts juridik. 375 s.)

Annons
Annons