search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Minderåriga förhördes utan advokat

Tre fjärdedelar av förhören med minderåriga i Halland genomfördes utan advokat närvarande, visar en granskning. Nu lovar Hallandspolisen att se över rutinerna, efter hård kritik.

Det är tidningen Hallands Nyheter som granskat alla mål med minderåriga vid tingsrätterna i Varberg och Halmstad där åtal väckts under perioden 1 januari 2009 till 15 september 2010. I utredningarna har det sammanlagt genomförts 358 förhör.

Enligt granskningen har det bara funnits försvarsadvokater närvarande vid 96, eller ungefär en fjärdedel, av förhören. I många fall berodde bristen på advokat på att det inte förordnats någon försvarare. Dessutom har det enligt tidningen förekommit informella förhör som inte dokumenterats i utredningarna.

Flera unga som utsatts för förhör utan advokat har under hösten anmält Hallandspolisen till Justitieombudsmannen. En av dem berättar i sin anmälan hur han pressats hårt under förhör, och därefter låsts in i en cell under natten. Dagen efter fortsatte förhören utan advokat, trots att den misstänkte begärt att få en namngiven advokat.

De poliser som förekommer i JO-anmälningarna har tidigare förnekat att de begått några fel i de aktuella fallen. Men efter granskningen i Hallands Nyheter beslutade Hallandspolisen ändå att se över rutinerna för ungdomsmål. Utredningen ska göras med hjälp av Polismyndigheten i Skåne. Hallandspolisen har också gjort en egen anmälan till Riksenheten för polismål, vilket innebär att en åklagare kommer att göra en egen bedömning av situationen.

– Det är viktigt att allt polisarbete med att minska brottsligheten sker på ett rättssäkert sätt. Polisen ska vara objektiv i utredningarna. Enbart det faktum att våra arbetsmetoder ifrågasätts är allvarligt, säger Ove Bärgman, chef för länskriminalpolisen i Halland, i ett pressmeddelande.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg ser mycket allvarligt på uppgifterna.

– Huvudregeln är på mycket goda grunder att minderåriga ska ha en försvarare. Det är angeläget att följa upp detta noga. Risken att det av olika skäl utbildas kulturer inom polis och hos vissa åklagare som medvetet bryter mot den lagstadgade rätten till försvarare måste tas på största allvar. Detsamma gäller att förhör inte dokumenteras. Jag avvaktar med intresse JO:s beslut liksom vad Hallandspolisen kommer fram till i sin utredning, säger Anne Ramberg.

Ulrika Brandberg

Källor

Magnusson, Cris D.; Kihlström; Christina: Minderåriga förhörs utan advokat; Hallands Nyheter, 23  november 2010

Magnusson, Cris D.; Kihlström; Christina: Polisen bryter mot lagen och egna regler, Hallands Nyheter, 24 november 2010