search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Marianne Lundius

Marianne Lundius, tidigare advokat, är den första kvinnan som fått uppdraget att leda Högsta domstolen. Själv är hon noga med att betona att hon bara leder administrationen av domstolen, inte sina domarkolleger.

Marianne Lundius är född 1949. Hon utsågs till justitieråd 1998 efter 20 år som biträdande jurist och advokat på den affärsjuridiska advokatbyrån Lagerlöf & Leman, numera Linklaters. I början av 2010 tog hon över ordförandeposten efter Johan Munck. Marianne Lundius är bosatt i Stockholm, och dotter till den sydsvenske advokatprofilen Torsten Lundius. Hon ingår i det kvinnliga juristnätverket Hilda.

Marianne Lundius trivs bra med rollen som myndighetschef och primus inter pares, den främsta av likar.

– Som advokat var jag van vid att arbeta lite mer varierat, att inte bara sitta och läsa och tänka utan också göra andra saker. Det får jag utlopp för nu när jag har mer administration, säger Lundius, som har många diskussioner med sina domarkolleger om verksamheten vid domstolen.

Liksom de flesta justitieråden har Marianne Lundius flera uppdrag vid sidan av tjänsten som justitieråd. Hon är bland annat vice ordförande i Fideikommissnämnden och vice ordförande i Stockholmsbörsens disciplinnämnd.

Vilken är då den viktigaste utmaningen för HD:s ordförande just nu?

– Att utöka möjligheten att syssla med prejudikatverksamheten! För min del är det också viktigt att se tillbaka på det vi producerat de senaste åren, så att prejudikaten är klara och tydliga, och att vi kommit fram med de rättssatser som vi ville förmedla, sammanfattar Lundius.

Ulrika Brandberg och Tom Knutson

Annons
Annons