search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Månadens advokat Jessika Vilhelmsson: ”Det var medvetet att inte hamna i justitieutskottet”

Advokat Jessika Vilhelmsson är ny ledamot i riksdagen för Moderaterna efter valet 2010. Hon är också aktiv i kommunalpolitiken i Enköping.

Vad är det som har fått dig att engagera dig politiskt?

– Jag tror på den enskilda människans förmåga att själv forma sitt liv och har därför varit politiskt aktiv hela mitt vuxna liv, för att kunna förändra. Förra mandatperioden var jag ordförande i kommunfullmäktige i Enköping. Riksdagsuppdraget har alltid hägrat.

Som advokat är du inriktad på familjerätt och brottmål. Hur avspeglar sig dina erfarenheter från yrket i din politiska gärning?

– När det gäller motioner och i diskussionerna utanför kammaren har jag nytta av erfarenheten som advokat. De motioner som jag har skrivit i min första motionsomgång rör frågor som jag har kommit i kontakt med till exempel som särskild företrädare för barn och målsägandebiträde, och som ligger mig varmt om hjärtat. Och så har jag hamnat i skatteutskottet. Det är nytt såtillvida att jag inte har jobbat med skatterätt alls, men det är en fördel att vara jurist – det gör det lättare att läsa det man ska läsa.

Du har redan skrivit flera motioner som rör rättsväsende och rättssäkerhet. Vilka är de viktigaste frågorna på det området?

– Jag skrev de motioner som föll sig mest naturligt. Det är sådana frågor jag har jobbat och engagerat mig för i mitt yrke. Inom skatteutskottet har jag fått ansvaret för rättssäkerhetsfrågor. Det känns naturligt för mig. Rättssäkerhetsfrågor är viktiga i alla möjliga sammanhang men jag tror att jag som advokat kan lägga ett annat perspektiv på det hela.

Var skatteutskottet det utskott du önskade?

– Jag hade önskat civilutskottet i första hand, därför att det är mycket lagstiftning av den typ jag har jobbat med – förutom brottmål. Sådan lagstiftning tycker jag att det är roligt att hålla på med. Men jag är glad och nöjd med skatteutskottet. Jag har blivit ordinarie ledamot i utskottet också, vilket inte alla har blivit.

Kommer du att driva några advokatrelaterade frågor särskilt i riksdagen?

– Jag önskade medvetet att inte hamna i justitieutskottet – för jag vill driva advokatfrågorna, och det gör man bäst om man inte sitter i utskottet. Där har jag en ganska lång väg att gå i mitt eget parti. Jag ska göra mitt bästa för att argumentera för mina idéer och därigenom försöka påverka mina egna partikamrater och alliansbröder i de frågorna. Timkostnadsnormen är självklart en fråga som jag lyfter ganska ofta, för det är ingen lätt pedagogisk uppgift att förklara situationen.

I riksdagen är ni tre advokater. I andra länder kommer fler parlamentariker från advokatkåren. Bör fler svenska advokater kandidera till riksdagen?

– Ja. Tre är ganska få. Jag tycker att advokat- och politikerrollen går ut på samma sak, i alla fall inom den juridik jag har jobbat med. Det handlar om att ha nära kontakt med människor, och genom bra argument skapa förtroende för ens ståndpunkt. Och jag tycker absolut att det behövs fler advokater i riksdagen.

Kommer du att fortsätta vara verksam som advokat parallellt med riksdagsuppdraget?

– Det är min ambition att ha lilltån kvar i verksamheten. Jag vill gärna behålla kompetensen och hålla kontakten med advokatyrket. Jag ser inte mig själv som riksdagsledamot hela livet, utan trivs jättebra som advokat och vill fortsätta.

Magnus Andersson
Annons
Annons