search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Inre drivkrafter – bästa vägen för att göra karriär

Fokusera inte så mycket på vad du är bra på, utan mer på vad du brinner för!

Den uppmaningen gav headhuntern Monica Lagercrantz deltagarna vid Hildarys novemberlunch på White & Case advokatbyrå i Stockholm.

Temat för Monica Lagercrantz föredrag var frågan ”Hur gör man karriär?”. Men Lagercrantz själv inledde med att ifrågasätta själva tanken på en objektiv karriär som passar alla. En karriär behöver inte vara spikrak. Man får ändra sig och man kan pröva oväntade saker, eller byta position i sidled i stället för uppåt, förklarade hon.

– Jag tror att vi först och främst bör fundera på vad som är karriär just för var och en av oss. Tänk: Vad vill jag, vad passar jag för, och lyssna på dina inre drivkrafter i stället för vad du tror att man ska göra, sa Monica Lagercrantz.

Just de inre drivkrafterna är för Monica Lagercrantz ofta den avgörande faktorn när hon föreslår kandidater till ledande positioner i näringslivet.

– Det finns väldigt många som är duktiga. Men passion vinner förtroende och skapar framgång, så den mest passionerade vinner ofta uppdraget, sammanfattade Lagercrantz.

Att våga ta risker och fånga tillfällen i flykten när de kommer är andra vägar till en karriär, oavsett vad man själv lägger i det begreppet, enligt Monica Lagercrantz. Hennes erfarenhet är att kvinnor, trots högre betyg, generellt tvivlar mer på sin förmåga än män, och därför kanske drar sig för att gå till ledande positioner.

– Det vore väldigt bra om kvinnor kunde sticka ut hakan mer i näringslivet, sa Lagercrantz, som pekade på att kvinnor ofta har många av de egenskaper som efterfrågas hos chefer, som kompetens, intelligens, empati och god kommunikationsförmåga.

Monica Lagercrantz är ansvarig för Russell Reynolds Associates Financial Services Practice i Norden, vars verksamhet i Sverige hon själv startade 2003. Företaget arbetar med rekrytering av chefer och styrelseledamöter i näringslivet.

Ulrika Brandberg