search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Införande av fackadvokater i Sverige?

Advokat Ulf Bergquist väcker frågan om möjligheten att bli fackadvokat på vissa rättsområden.

I Tyskland kan man, om man är advokat, gå vidare och bli så kallad fackadvokat (Fachanwalt) inom vissa rättsområden, till exempel skatterätt, arbetsrätt, straffrätt, konkursrätt, försäkringsrätt, arvsrätt och familjerätt (med familjerätt menas i Tyskland de rättsområden, som i Sverige omfattas av äktenskapsbalken och föräldrabalken).

För att bli fackadvokat i Tyskland ställs betydande krav på såväl gedigen erfarenhet som fördjupade kunskaper inom rättsområdet. Följande krav ställs:

  • Erfarenhet (minst 80 fall varav 20 i domstol)
  • Fördjupningskurser (120 timmar)
  • Kunskapsprov (3 skriftliga prov à 5 timmar och en muntlig tentamen på 1 timme).

Fördjupningskurserna hålls av enskilda kursarrangörer i samarbete med de tyska advokatkamrarna. Kunskapsproven sker i de tyska advokatkamrarnas regi.

Om man blivit fackadvokat har man rätt att nämna det i brevhuvud, på hemsida, på visitkort och vid annan marknadsföring.

En fackadvokat har dock ingen legal monopolrätt inom sitt rättsområde. Kanske kunde det vara en idé för Sveriges advokatsamfund att överväga att även i Sverige införa möjligheten att bli fackadvokat på vissa rättsområden. En försöksverksamhet skulle kunna startas inom ett rättsområde.

Ulf Bergquist
advokat

Annons
Annons