search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Här är övriga 12 justitieråd i korthet

Dag Victor

Född: 1944.

HD-ledamot: 1997.

Ordförande på avdelning: 2010.

Juris kandidat Uppsala 1970, tingstjänstgöring Stockholms tingsrätt.

Juris doktor i allmän rättslära Uppsala 1977 och docent i straffrätt, Uppsala 1978.

Därefter rättssakkunnig vid Brottsförebyggande rådet och i Justitiedepartementet, samt byråchef hos Riksåklagaren.

Departementsråd i Justitiedepartementet 1986 och hovrättslagman i Svea hovrätt 1992.

Särskild utredare, sakkunnig, expert och ledamot i ett flertal statliga utredningar och styrelseledamot och redaktionsmedlem Svensk Juristtidning.

 

Leif Thorsson

Född: 1945.

HD-ledamot: 1994.

Juris kandidatexamen 1974.

Biträdande jurist vid och sedan advokat vid Advokatfirman Lagerlöf & Co, vid Carl Swartling Advokatbyrå samt vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Ledamot av Lagrådet 1999–2001, 2005–2007.

Flera styrelseuppdrag i stiftelser, skiljeuppdrag.

 

Severin Blomstrand

Född: 1945.

HD-ledamot: 1997.

Juris kandidatexamen 1973, tingsmeritering.

Fiskal och senare assessor, Svea hovrätt.

Föredragande hos Riksdagens ombudsmän åren 1982–1983 och 1984–1985.

Rättssakkunnig, departementsråd och rättschef i Justitiedepartementet.

Flera offentliga utredningsuppdrag, ordförande bland annat i Oljekrisnämnden, Statens skaderegleringsnämnd och Ansvarsförsäkringens personskadenämnd.

Medlem i redaktionen för Nytt Juridiskt Arkiv, avd. I, ledamot i redaktionsrådet för Juridisk Tidskrift och inspektor för Institutet för rättshistorisk forskning.

 

Torgny Håstad

Född: 1943.

HD-ledamot: 1998.

Juris kandidatexamen 1967, därefter biträdande jurist vid advokatfirman Chrysander.

Juris doktor och docent i civilrätt, professor i civilrätt vid Uppsala universitet.

Ordförande, sakkunnig eller expert i ett flertal lagstiftningskommittéer.

Ordförande i Svenska Turistföreningen, inspektor i Juridiska föreningen vid Uppsala universitet, ordförande i Föreningen för lagstiftningslära, skiljemannauppdrag.

 

Ann-Christine Lindeblad

Född: 1954.

HD-ledamot: 2002. Sitter nu i Lagrådet.

Juris kandidatexamen 1978.

Tingstjänstgöring, fiskal och sedan assessor i Göta hovrätt.

Rådman vid Borås tingsrätt 1992–1997.

Enhetschef vid kronofogdemyndighetens indrivningsenhet i Göteborg 1998.

Lagman i Borås tingsrätt 1999–2002.

Sekreterare och expert i ett flertal utredningar under Finansdepartementet 1984–1998.

Ordförande i Nämnden för brottsskadeersättning och i Presstödsnämnden.

 

Ella Nyström

Född: 1950.

HD-ledamot: 2002. Sitter nu i Lagrådet.

Juris kandidatexamen 1975.

Tingstjänstgöring, fiskal och assessor i Hovrätten för Västra Sverige.

Sekreterare i olika utredningar, huvudsakligen på utlänningslagstiftningens område.

Hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige.

Särskild utredare i flera utredningar, bland annat Lufträttsutredningen, och sakkunnig i Penningtvättutredningen.

Ledamot i Marknadsdomstolen 2000–2002, avdelningsordförande i Allmänna reklamationsnämnden 2003–2006.

Ordförande i Pressens Opinionsnämnd och i Migrationsverkets Etiska råd.

 

Kerstin Calissendorff

Född: 1955.

HD-ledamot: 2003.

Juris kandidatexamen 1981, därefter tingstjänstgöring.

Biträdande jurist, senare advokat och delägare i Advokatfirman Cederquist 1984–2003.

Ordförande i Kommittén om patentskydd för biotekniska uppfinningar 2005–2008.

Ledamot bland annat i styrelserna för Stockholms Stadsmission och Europarättslig tidskrift.

Ordförande i Granskningsnämnden för radio och tv samt ledamot av Riksarkivets nämnd för heraldiska frågor.

 

Per Virdesten

Född: 1946.

HD-ledamot: 2004.

Juris kandidatexamen 1970, därefter tingstjänstgöring.

Fiskal och senare assessor i Svea hovrätt.

Avdelningsdirektör i Domstolsverket 1975–1979, därefter arbete vid flera olika departement.

Särskild utredare, expert och sekreterare i flera offentliga utredningar.

 

Lena Moore

Född: 1949.

HD-ledamot: 2008.

Juris kandidatexamen 1973, tingstjänstgöring.

Fiskal och assessor i Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Tjänstgöring i Justitiedepartementet.

Överåklagare vid Riksåklagarens kansli: chef för internationella avdelningen 2002–2004 och för rättsavdelningen 2005–2007.

Expert i Rättssäkerhetskommittén och i Tryck- och yttrandefrihetsberedningen.

 

Göran Lambertz

Född: 1950.

HD-ledamot: 2009.

Juris kandidatexamen 1976, tingstjänstgöring vid Uppsala tingsrätt.

Fiskal och assessor i Svea hovrätt.

Universitetslektor i civilrätt vid Uppsala universitet.

Utredningssekreterare.

Tjänstgöring i Justitiedepartementet.

Justitiekansler.

Ordf. i Yttrandefrihetskommittén, utredare angående Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap.

Sakkunnig eller expert i ett flertal utredningar.

Styrelseledamot i Stiftelsen Juridiska biblioteket.

Ordförande i FAR:s disciplinnämnd.

 

Johnny Herre

Född: 1963.

HD-ledamot: 2010.

Juris kandidatexamen 1988 vid Stockholms universitet.

Civilekonomexamen 1988 vid Handelshögskolan i Stockholm.

Juris doktorsexamen, docent och professor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Styrelseledamot i Stiftelsen Juridiska biblioteket.

Ordförande i den svenska referensgruppen för handelsrätt i ICC.

Styrelseledamot i Swedish Arbitration Association.

 

Ingemar Persson

Född: 1954.

HD-ledamot: 2010.

Jur. kand.

Lektor i civilrätt vid juridiska institutionen vid Uppsala universitet.

Hovrättsassessor i Svea hovrätt.

Tjänstgöring vid Justitiedepartementet.

Rådman bland annat vid Uppsala tingsrätt, därefter hovrättsråd och vice ordförande på avdelning i Svea hovrätt.

Vice ordförande i Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.
Annons
Annons