search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Gudmund Toijer

Född: 1956. HD-ledamot: 2007.

Juris kandidatexamen 1981.

Tingstjänstgöring, därefter fiskal och assessor i Göta hovrätt.

Sekreterare i Arbetsdomstolen, arbete vid Justitie- och Utbildningsdepartementet.

Hovrättsråd i Svea hovrätt 2002–2005, hovrättslagman i Svea hovrätt i samma domstol.

Flera utredningsuppdrag, senast av transportörens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss (Atenförordningen) som blir tillämplig i Sverige.

Ordförande i Nämnden mot diskriminering och i Jämställdhetsnämnden 2007–2008.

Ledamot i styrelsen för Statens skolverk 2003–2008.

Annons
Annons