search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Affärsjuristerna har det flexiblare än konsulterna

Vid Advokat i framtidens debatt jämförde två konsulter sina branscher med karriären på affärsjuridisk byrå. Enligt dem har affärsjurister större möjligheter till alternativa karriärvägar.

Advokat i framtiden följde upp den tidigare debattkvällen om karriären på affärsjuridisk byrå med en ny debatt den 22 november. Nu var temat ”Advokat eller konsult, skillnader och likheter”.

Seniorkonsulten och före detta auktoriserade revisorn Stephan Tolstoy, PwC, och managementkonsulten Patrik Göthlin från Bain & Company debatterade i Advokatsamfundets hörsal under ledning av Henrik Fieber, Linda Gustafsson och Jesper Schönbeck från Advokat i framtidens råd.

De två konsulterna, som båda är jurister i grunden, kunde göra många intressanta jämförelser mellan förhållandena i konsultbranschen och den affärsjuridiska branschen. Patrik Göthlin var biträdande jurist på Vinge till 2007 och har alltså relativt färska erfarenheter från båda sfärerna. Göthlin tyckte att han har rätt likartade arbetsuppgifter som managementkonsult – fast nu skriver han mer i Excel än i Word.

Tolstoy och Göthlin konstaterade att förhållandet mellan antalet partner och icke-partner är annorlunda på konsultbyråerna. Förhållandet är 1:10–1:15, medan förhållandet på de fyrtio största affärsjuridiska byråerna enligt Patrik Göthlin ligger omkring 1:2.

– Vi lägger mycket mankraft på ett och samma uppdrag, sade Stephan Tolstoy.

Patrik Göthlin tyckte att managementkonsultbyrån har en tydligare ”up or out”-attityd än advokatbyrån. Men det finns vissa möjligheter att skapa en alternativ karriärväg för en enskild individ, om det är någon som är mycket intresserad av att fördjupa sig på ett visst område. Göthlin upplevde att den fokusering på delägarrollen som finns på advokatbyråerna inte har sin motsvarighet på konsultbyråerna.

– Vi får kanske inflytande lite tidigare, trodde Patrik Göthlin om de yngre medarbetarna på konsultbyråer.

Av diskussionerna framgick att advokatbyråerna snarast framstod som väsentligt flexiblare än konsultbyråerna när det gäller alternativa karriärvägar. Konsulterna framhöll också att det finns mycket större möjligheter för jurister inom affärsjuridiken att starta konkurrenskraftig egen verksamhet – inom revisionsbranschen har de fyra stora revisionsbyråerna ”stängt marknaden”. Skillnaderna i timarvode mellan de affärsjuridiska byråerna är inte så stora; på revisionsmarknaden ser det något mer annorlunda ut.

I fråga om möjligheter att ”pausa” i karriären talade Patrik Göthlin om att hans byrå har ett inbyggt system med tjänstledighet. De flesta som har arbetat 4–5 år på firman har tagit en längre period, 4–6 månader, tjänstledigt.

Patrik Göthlin bekräftade att Bain & Company liksom PwC har infört ”upward feedback”. De äldre medarbetarna får veta från de yngre hur de sköter sina jobb. Bain använder i anslutning till det systemet en ersättningsmodell där delägarna får minskad ersättning om de får dålig feedback från sina medarbetare. Det är ett sätt att styra arbetsförhållandena för icke-seniora medarbetare, och är effektivt, enligt Göthlin.

Magnus Andersson