search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 9 2010 Årgång 76
Nr 9 2010 Årgång 76

Fokus

HD bakom kulisserna

Högsta domstolen uppmärksammas allt oftare. Medierna rapporterar om domar och skiljaktiga meningar refereras utförligt. Samtidigt gör Europarättens utveckling att HD i praktiken inte längre är sista instans i alla ärenden och både hovrätter och tingsrätter har ibland gått emot HD:s prejudikat.

Läs mer

Ledare

För pressetik i tiden

Riksdagen har i stor enighet, med undantag endast för Sverigedemokraterna, som inte tycker om att Sverige är ett... Läs mer

Gästkrönika

Det är dags att byta doppsko

Historien om farfars käpp är också historien om tryckfrihetsförordningen (TF). Sedan tryckfriheten blev grundlag 1766... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Fokus

Marianne Lundius

Marianne Lundius är född 1949. Hon utsågs till justitieråd 1998 efter 20 år som biträdande jurist och advokat på... Läs mer

Debatt