search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ruben samlar manliga förebilder

Unga kvinnliga jurister behöver både kvinnor och män som förebilder för att våga ta steget och bli chefer. Det anser det kvinnliga juristnätverket Hilda, som nu startat Ruben, ett projekt med manliga förebilder.

Närmare 60 personer från rättsväsendet och advokatkåren samlades den 31 augusti på Advokatsamfundet för höstens första möte i det kvinnliga juristnätverket Hilda. Förutom de så kallade Storhildorna medverkade också en lång rad framstående manliga jurister och advokater när Hilda officiellt drog igång sitt nya projekt Ruben.

Ruben omfattar män i ledande positioner i rättsväsendet och advokatkåren som vill stödja unga kvinnliga jurister att våga ta steget och bli chefer eller delägare. Projektet började planeras redan under hösten 2009, men beslutet fattades på Hildamötet den 17 maj, då Ruben har namnsdag.

– Unga kvinnor behöver också träffa män som tagit detta karriärsteg, sa Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, som hälsade välkommen och presenterade syftet med Ruben.

Enligt Anne Ramberg hoppas Storhildorna också att deltagarna i Ruben ska vara goda ambassadörer för Hilda och arbeta för nätverkets syften, till exempel som mentorer. Hon uppmanade deltagarna i Ruben att själva komma med idéer om hur man ytterligare kan stödja kvinnor som tvekar inför att ta ledande befattningar.

Bland deltagarna i Ruben finns en lång rad framstående advokater, domare, åklagare och chefstjänstemän från Regeringskansliet och chefer för statsförvaltningen.

De samlade männen vid mötet ställde sig enhälligt bakom programförklaringen. En av dem var advokat Claes Zettermarck, vice ordförande i Advokatsamfundet.

– Den övergripande målsättningen med projektet, att inspirera kvinnor att ta chefsbefattningar, är bra. Lyckas vi inte med det går vi miste om 50 procent av begåvningsreserven – det tycker inte jag vore så begåvat, sa Zettermarck om varför han valt att medverka i Ruben.

– Jag stöder verksamheten till ett hundra procent, och arbetar själv aktivt som chef för att se till att kvinnor både söker och är beredda att ta chefsansvar, sa Alf Andersson, lagman i Södertörns tingsrätt.

Hans erfarenhet var dock att kvinnor ofta svarade att de vill bli chefer, ”men inte just nu”.

Anders Eka, lagman vid Stockholms tingsrätt, konstaterade att det inte bara kan vara en uppgift för kvinnor att inspirera andra kvinnor så att de vågar pröva chefspositioner.

– Det är ett allmänt intresse som både kvinnor och män måste arbeta för.

Ulrika Brandberg

De har förklarat sig villiga att ingå i Ruben
Alf Andersson, lagman, Södertörns tingsrätt
Stefan Brocker, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Göteborg
Axel Calissendorff, advokat, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm
Peter Danowsky,advokat, Danowsky & Partners Advokatbyrå KB, Stockholm
Lars Edlund, advokat, G Grönberg Advokatbyrå AB, Stockholm
Anders Eka, lagman, Stockholms tingsrätt
Staffan Eklöw, advokat, Advokatfirman Lindahl KB, Stockholm
Dan Eliasson, generaldirektör, Migrationsverket
Håkan Fohlin, advokat, Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm
Per Hall, rättschef, Justitiedepartementet
Peder Hammarskiöld, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Stockholm
Sten Heckscher, regeringsråd och ordförande i Regeringsrätten
Martin Holmgren, lagman, Nacka tingsrätt
Torgny Håstad, justitieråd, Högsta domstolen
Stefan Johansson, rättschef, Justitiedepartementet
Göran Lambertz, justitieråd, Högsta domstolen
Claes Langenius, advokat, Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB, Stockholm
Ralf G. Larsson, lagman, Lunds tingsrätt
Stefan Lindskog, justitieråd, Högsta domstolen
Lars Lindström, lagman, Solna tingsrätt
Leif Ljungholm, advokat, Advokatfirman Glimstedt, Malmö
Claes Lundblad, advokat, Roschier Advokatbyrå AB, Stockholm
Johan Munck, före detta justitieråd
Anders Nilsson, advokat, Advokatfirman Lindahl KB, Göteborg
Tomas Nilsson, advokat, Sju Advokater KB, Stockholm
Lars Nyhlén, generaldirektör, Kriminalvården
Anders Perklev, Riksåklagare
Hans Ragnemalm, före detta regeringsråd
Nils Rekke, överåklagare
Thomas Rolén, kammarrättspresident, Kammarrätten i Stockholm
Stefan Strömberg, lagman, Göteborgs tingsrätt
Bengt Svenson, rikspolischef, Rikspolisstyrelsen
Bo Svensson, före detta justitieråd
Lennart Svensäter, hovrättspresident, Hovrätten över Skåne och Blekinge
Per Virdesten, justitieråd, Högsta domstolen
Fredrik Wersäll, hovrättspresident, Svea hovrätt
Torgny Wetterberg, advokat, A1 Advokater KB, Stockholm
Michael Wigge, advokat, Advokatfirman Vinge KB, Stockholm
Claes Zettermarck, advokat, White & Case Advokataktiebolag, Stockholm
Jan Öhman, hovrättslagman, Svea hovrätt

Annons
Annons