search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Organiserad brottslighet – en historik

Organiserad brottslighet finns i många olika former världen över. Inte heller i Sverige är det något nytt fenomen.

Organiserad brottlighet för ofta tankarna till den sicilianska maffian. Sicilien har genom århundraden varit ockuperat och kontrollerat av en rad olika stater. Alla har de dock haft svårt att utöva någon effektiv kontroll över ön. I stället har privata system för att upprätthålla ordningen och lösa tvister vuxit fram, under kontroll av lokala makthavare.

Maffian konkurrerar, både historiskt och i dag, med staten om att beskydda medborgarnas liv och egendom. En mafioso kontrollerar och beskyddar en avgränsad del av ekonomin mot ersättning, en slags skatt. För att göra det måste maffian också ha våldsresurser, man tar över eller konkurrerar med statens våldsmonopol. Maffian bedriver också affärsverksamhet av annan typ. I de syditalienska regionerna Kampanien och Kalabrien kallas motsvarande fenomen Camorra respektive 'ndrangheta.

Maffiaproblemet har under senare decennier förvärrats och betraktas allmänt som ett av de större hoten mot italiensk demokrati.
I många andra länder och områden där statsmakten varit eller är svag och inte har medborgarnas förtoende har liknande organisationer vuxit fram, inte minst i de forna kommunistsländerna i öst. Geografin i ett samhälle spelar också roll – i vidsträckta och svårkontrollerade länder och regioner har den organiserade brottsligheten lättare att få fäste än när människor lever tätt ihop och har god social kontroll.

Maffian fördes över till USA genom immigrationen, men även andra etniska grupper deltog i den gängbildning som startade under 1920-talet. Utvecklingen på 1920-talet var en följd av spritförbudet, som skapade en lönsam marknad för smuggelsprit.

Även i Sverige förekom tidigt välorganiserad alkoholsmuggling, som tog fart när motboken infördes år 1917. Spriten hämtades från så kallade spritskutor som låg utanför territorialgränsen på internationellt vatten och väntade på smugglarna.

Under 1960-talet kom fokus i stället att hamna på narkotikahandeln, en brottsform som ofta kräver någon form av organisation. Först på 1970-talet började man dock använda uttrycket organiserad brottslighet.

Sociologen Tage Alalehto pekar på en rad faktorer som avgör om den organiserade brottsligheten kan växa sig stark i ett land:
1. En historia av att man blivit invaderad ett flertal gånger.
2. Folket i regionen har helt tappat förtroendet för staten, ekonomin och rättsväsendet.
3. Omsättningen inom regionen är mycket liten. Invånarna lever från vaggan till graven i samma område.

När dessa faktorer finns kan en sorts mentalitet av att man får klara sig själv breda ut sig. En viktig orsak till det är att stat och politik inte ger arbetstillfällen, välfärd eller på annat sätt skapar förutsättningar för institutionell hållbarhet, som marknadsstabilitet, tilltro till staten och rättsväsendet med mera.

Ulrika Brandberg, Tom Knutson

Annons
Annons