search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Medlare ska lösa tvister i Tyskland

I januari 2011 införs en möjlighet till medling vid tvister mellan advokater och deras klienter i Tyskland. Renate Jaeger, domare vid Europadomstolen, blir den första medlaren.

Enligt den nya lagen kan medling begäras vid tvister mellan klient och advokat om arvodesanspråk eller anspråk på skadestånd på grund av felaktig rådgivning, vid anspråk på upp till 15 000 euro. Medlingen är kostnadsfri och frivillig – ingen part kan tvingas delta.

Medlingsförfarandet är skriftligt. Ingen muntlig förhandling äger rum, men medlaren kan höra parterna muntligen om en överenskommelse kan främjas på det sättet. Medlaren upprättar ett förslag till överenskommelse mellan parterna, som har en månad på sig att anta förslaget. Om inte parterna kommer överens, är de hänvisade att gå till domstol för att få tvisten rättsligt prövad.

Medlingen kan utföras av en ensam medlare, som blir en slags advokatombudsman, eller av en grupp av tre medlare. Om en ensam medlare utses, får denne inte vara verksam som advokat. En advokat ska ingå i varje medlargrupp med tre medlemmar. Ensammedlare och ordföranden i varje medlargrupp måste vara behöriga att utöva domarämbete.

Medlarna utses av Bundesrechtsanwaltskammer, advokatorganisationen för hela Tyskland. Den förste medlaren blir dr Renate Jaeger, idag domare vid Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Magnus Andersson, Ulrika Brandberg

Annons
Annons
Annons
Annons