search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Kvinnor, kvotering och nätverk

Agneta Dreber blev höstens första talare på Hildary.

Kvinnor, kvotering och nätverk var temat när Agneta Dreber, vd för Livsmedelsföretagen och ordförande i Sveriges Radio, talade på höstens första Hildary-lunch.

Agneta Dreber har haft en lång rad tjänster och uppdrag inom näringsliv och politik. Bland annat har hon varit generaldirektör för Folkhälsoinstitutet, borgarråd i Stockholms stad, kanslichef i den statliga Jämställdhetskommittén och ordförande för Friskis & Svettis. Hon har också varit ledamot av Folkpartiets partistyrelse och var en av grundarna av Stockholmspartiet.

I sitt anförande tog Agneta Dreber upp frågan om huruvida kvinnor och män är olika. För 20 år sedan stod striden mellan särarts- och likhetsfeminism — man drog politiska slutsatser av särartsfeminismen, och därför är särartsfeminismen litet farlig, menade hon. Agneta Dreber poängterade att skillnaderna mellan individer är större än skillnaderna mellan kön.

Civilekonomen Dreber berättade om en gren inom den ekonomiska forskningen som har uppmärksammats på senare år: ”Behavioral economics”. Forskningen på det området har bland annat visat några skillnader mellan kvinnors och mäns beteende:

  • Kvinnor är i genomsnitt mer altruistiska i ekonomiska experiment.
  • Män är i genomsnitt mer benägna att ta ekonomiska risker.

Riskbenägenheten skulle ha samband med testosteronhalten. Men Dreber påminde om att kvinnor också har testosteron.

Agneta Dreber konstaterade att arbetsmarknaden i Sverige är extremt könssegregerad. Tre fjärdedelar av kvinnorna finns i den offentliga sektorn, medan tre fjärdedelar av männen finns i den privata sektorn. Enligt Dreber är det inte en rättvisefråga att se till att kvinnor kommer in till exempel i näringslivet — det handlar om att se till individen, oavsett kön. Om man utgår från individens kompetens, kommer många fler kvinnor att komma i.

Så förklarade Agneta Dreber varför hon är emot kvotering i bolagsstyrelser. Hennes ståndpunkt är att det är ägarna som ska avgöra vad som är bäst för företaget. De utser styrelsen, och avsätter den om den inte är bra för verksamheten. Hon framhöll att det inte finns någon forskning som visar att en styrelse blir bättre med kvinnor. Agneta Dreber återkom till att frågan inte handlar om kön, utan om individen och individens kompetens.

Enligt Dreber är det vanligt att kvinnor och män har olika attityd när de söker tjänster. Kvinnor söker jobb som de vet att de klarar av, män söker jobb för att lära sig något nytt. Så måste också kvinnor göra.

Agneta Dreber hänvisade till flera artiklar i tidskriften The Economist om hur kvinnorna håller på att ta över arbetsmarknaden. Hon menade att det fanns skäl att vara positiv — utvecklingen går åt rätt håll. Till exempel har Sveriges riksdag 47 procent kvinnor bland ledamöterna. Men hon underströk att det inte är den kvinnliga andelen som avgör — det är individens kompetens som är intressant, inte könet.

Två tips för att göra karriär

  • Lär dig mötesteknik till fullo.
    Dels för att kunna vara ordförande vid sammanträden, dels för att kunna bryta mot mötesreglerna när det finns skäl för det.
  • Ta reda på vilka de manliga nätverken är.
    Och ta dig in i dem. Fler och fler av de manliga nätverken har öppnats för kvinnor.

Magnus Andersson

Annons
Annons
Annons
Annons