search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Kriminalvården sparar pengar med kameror

Kriminalvården sparar stora pengar på att låta häktade och intagna inställa sig i domstol genom videokonferens i stället för att transporteras med bil.

Under juni månad räknar myndigheten med att spara minst 378 000 kronor.

– Det motsvarar 149 transporter, berättar Benny Ericsson på Kriminalvårdens huvudkontor.

Varje dag transporterar Kriminalvårdens transporttjänst i genomsnitt 120 personer till domstolar för förhandling. Genom reformen ”En modernare rättegång” har det blivit möjligt att ersätta många transporter med videokonferenser.

Domstolen måste hålla ny häktningsförhandling var fjortonde dag för att avgöra om en misstänkt ska fortsätta vara kvar i häkte. I många fall måste de frihetsberövade transporteras långa sträckor med bil för en kort omhäktningsförhandling. Med de långa häktningstider som är vanliga i dag kan det bli många återkommande transporter.

Häktade med restriktioner får inte kunna meddela sig med varandra vid transporten. I ett mål med exempelvis fyra häktade krävs fyra bilar från transporttjänsten, var och en bemannad med tre kriminalvårdsanställda. Färre transporter innebär minskade kostnader och en lägre belastning på miljön – och minskade säkerhetsrisker för personalen.

Det förekommer också att personer som är intagna på anstalt transporteras till domstol för att vittna. Även de transporterna kan ersättas med videokonferens.
Kriminalvården har 100 videokonferensanläggningar. De finns på alla häkten och på alla kriminalvårdsanstalter över en viss säkerhetsklass. Varje videokonferensanläggning kostar cirka 100 000 kronor att köpa och installera.

Kriminalvården räknar med att snart ha tjänat in den investeringen genom de minskade transportkostnaderna. Överföringen sker krypterat genom SGSI, myndigheternas nätverk för säker informationsöverföring.

Från försvararsynpunkt finns det anledning att fundera över användningen av videokonferens vid omhäktningsförhandlingar. Kostnads- och effektivitetshänsyn får inte gå ut över rättssäkerheten. I synnerhet måste rätten enligt Europakonventionen till en rättvis rättegång och till försvar respekteras. Som försvarare bör man begära att en klient som vill inställa sig personligen får det. Det har förekommit att en misstänkt har tvingats inställa sig genom videokonferens från häktet – med åklagaren närvarande i samma rum – medan försvararen har varit på plats i domstolen på annan ort. Det bör vara en absolut rättighet för en misstänkt att få träffa sin försvarare i samband med varje häktningsförhandling. 

Magnus Andersson

Annons
Annons