search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Webbplats om arvsregler

EU har lanserat en ny flerspråkig webbplats om arvsregler i 27 europeiska länder.

På webbplatsen kan man hitta svar på de vanligaste frågorna om arv, till exempel vilken myndighet som är behörig, vilken lagstiftning som ska tillämpas, om man själv kan välja vilket lands lag som ska följas och hur man upprättar och registrerar ett testamente. Det kommer också att finnas detaljerade rapporter om arvsrätt på engelska, franska och tyska. Informationen finns tillgänglig på 22 EU-språk och kroatiska. Webbplatsen drivs av organisationen Council of the Notariats of the EU i samarbete med EU-kommissionen.

www.successions-europe.eu/sv/home
Annons
Annons