search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Torsten Lundius

Advokaten Torsten Lundius, Lund, har som tidigare meddelats, avlidit 91 år gammal. Han efterlämnar barnen Marianne, Annika och Kristian med familjer.

Torsten var vår mentor, vän och kompanjon under många år i det företag, som slutligen bar namnet Advokatfirman Lundius, Laurin och Ljungholm och från 1990 ingick i Advokatfirman Lindahl.

Torsten var en sällsynt skicklig advokat utan att egentligen vara specialiserad. Han sysslade framgångsrikt med kvalificerad affärsjuridik såväl som med svårbemästrad familjerätt.

Ett utmärkande drag i hans advokatverksamhet var omsorgen om advokatetiken med ambition inte bara för vår advokatfirmas jurister utan för hela yrkeskåren.

Under en trettioårsperiod (1956–1988) hade Torsten ett flertal förtroendeuppdrag inom Advokatsamfundet såväl lokalt som nationellt. Han var exempelvis ordförande i samfundets södra avdelning, ledamot av huvudstyrelsen samt under 1980-talet ledamot av samfundets disciplinnämnd.

Vi , som fick förmånen att redan som unga jurister samarbeta med Torsten, hade stor glädje av Torstens generositet med sina kunskaper, sin erfarenhet och sitt goda omdöme. Han litade visserligen på våra kunskaper och förmågor men gav sig alltid tid att svara på frågor och fundera på efterhand uppkomna juridiska problem och handläggningsstrategier.

Morgonsamlingarna med postöppning på advokatfirman var stunder av kvalificerade yrkesmässiga diskussioner parade med mycken humor och prat om alldagliga ting..Det var en stor styrka att få uppleva det som ung jurist och en viktig plattform för den fortsatta verksamheten.

Generositeten var inte begränsad till kunskapssektorn utan gällde även ekonomiska angelägenheter. Den var lika påtaglig mot oss som mot de anställda på advokatfirman.

Torstens lojalitet och omtanke var en stor trygghet för oss alla på företaget. Om stormen blåste hård stod han alltid stark vid ens sida.

En ständig källa till glädje var Torstens humor och hans snabba humoristiska uppfattning .Man minns speciellt möten mellan honom och hans vän och före detta kompanjon Anders Winblad där kvicka repliker och mycket skratt förgyllde deras och de närvarandes samvaro.

Det känns tomt. En epok är över. Vi är glada över att Torsten blev en del av våra liv. 

Lars Laurin      Mats Hedelin     Leif Ljungholm

Annons
Annons
Annons