search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Sverige borde respektera FN:s ståndpunkt”

Sverige och andra Europeiska stater bryter mot de mänskliga rättigheterna när man tvångsavvisarflyktingar till Irak mot UNHCR:s rekommendationer. Det fastslog Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter under sommaren.

Kritiken kom i ett skarpt formulerat uttalande i mitten av juni, och fokuserade på att Sverige och tre andra länder tvångsavvisade irakier till Bagdad den 9 juni, sedan de hade fått avslag på sina asylansökningar. Avvisningarna visade, enligt människorättskommissarie Thomas Hammarberg, att Sverige och de andra länderna inte respekterar klara riktlinjer och råd från FN:s flyktingkommissariat UNHCR.

UNHCR hade tidigare konstaterat att säkerheten inte kan garanteras för flyktingar som sänds tillbaka till vissa delar av Irak, och rekommenderat världens regeringar att ge dessa flyktingar skydd.
Thomas Hammarberg konstaterade i sitt uttalande att EU-länderna faktiskt begår brott mot de mänskliga rättigheterna genom att tvinga människor tillbaka till länder där de riskerar att behandlas illa eller skickas vidare till osäkra länder.

Han beklagade också att europeiska regeringar inte respekterar UNHCR:s stadga och FN:s flyktingkonvention, och underströk att regeringarna bör följa UNHCR:s råd. Att underlåta det sätter människoliv på spel och riskerar att underminera det internationella skyddssystemet för flyktingar, skrev Hammarberg.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons