search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Rapport från Brå

Hatbrott 2009 (Rapport 2010:12)

Brottsförebyggande rådet (Brå) gör årligen en sammanställning över brottsanmälningar där det i motivbilden ingår hatbrott på grund av etnisk bakgrund, religiös tro, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet. Sedan förra årets rapport har antalet anmälda hatbrott minskat något. Däremot har de antisemitiska hatbrotten ökat med 57 procent. Största ökningen av anmälningar skedde i storstäderna, främst i Skåne län. De vanligaste formerna av hatbrott enligt rapporten är olaga hot, ofredande och våldsbrott. Rapporten hittar du på www.bra.se.

Annons
Annons