search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2010 om inte annat anges.

Arbets(o)förmåga: ur ett mångdisciplinärt perspektiv/Lotta Vahlne Westerhäll, red. (2 uppl. Santérus. 402 s.)

Bring, Ove: Folkrätt i krig, kris och fredsoperationer/Ove Bring, Anna Körlof-Askholt (4 uppl. Norstedts juridik. 343 s.)

Broberg, Morten: Preliminary references to the European Court of Justice/Morten Broberg, Niels Fenger (Oxford Univ. Press. 486 s.)

Dahlqvist, Anna-Lena: Brotten i näringsverksamhet/Anna-Lena Dahlqvist, Rolf Holmquist (2 uppl. Norstedts juridik. 326 s.)

Fransson, Susanne: Diskrimineringslagen: en kommentar/Susanne Fransson, Eberhard Stüber (Norstedts juridik. 631 s. Norstedts gula bibliotek)

Inkomstskatt: en lagkommentar. D. 1–2 /Arne Baekkevold m.fl. (Thomson Reuters. 1488 s. Djupa kommentarer)

Kurkela, Matti S.: Due process in international commercial arbitration/Matti S. Kurkela, Santtu Turunen (2 ed. Oxford Univ. Press. 555 s.)

Lødrup, Peter: Lærebok i erstatningsrett (6 utg./med bistand av Morten Kjelland (Oslo: Gyldendal, 2009. 599 s.)

Marknadsmissbrukslagen i praktiken/red. Carl Svernlöv & Erik Sjöman (Stockholm Centre for Commercial Law. 60 s.)

Nymark, Manólis: Patientdatalagen: informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården m.m. (Norstedts juridik. 255 s.)

Samuelsson, MarieLouise: Trygger: Ernst Trygger (Bonnier. 119 s. Sveriges statsministrar under 100 år; 9)

Schéele, Eva von: Ensamkommande barns rätt: en vägledning för den gode mannen, kommunen m.fl. /Eva von Schéele, Ingemar Strandberg (Norstedts juridik. 188 s.)

Sevenius, Robert: Praktisk bolagsstyrning: roller, uppgifter och ansvar (Bonnier Utbildning. 253 s.)

Skoljuridik/Viola Boström, Kjell Lundmark, red. (Liber. 368 s.)

Sundstrand, Andrea: Offentlig upphandling: LOU och LUF (Studentlitteratur. 217s.)

Swedish legal system/Michael Bogdan, ed. (Norstedts juridik. 562 s. Institutet för rättsvetenskaplig forskning; 197)

Tiberg, Hugo: Sjötrafikföreskrifter m.m. 2010: med kommentarer (Jure. 125 s. Sjöfartens handböcker)

White, Robin: Jacobs, White and Ovey, the European convention on human rights/Robin C. A. White and Clare Ovey (5 ed. Oxford Univ. Press. 644 s.)
Annons
Annons