search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

Frankrike bröt mot EG-direktiv
EU-domstolen har slagit fast att Frankrike bröt mot ett EG-direktiv genom att ta ut lägre moms på advokattjänster än för andra tjänster.

Enligt fransk lag tillämpas sedan 1991 en lägre momssats på 5,50 procent för tjänster som staten helt eller delvis ersätter advokaterna och juristerna för inom det franska rättshjälpssystemet. Syftet är, enligt Frankrike, att underlätta möjligheten till domstolsprövning för dem som har det sämst ställt ekonomiskt.
Enligt EG-direktivet 2006/112/EG är det tillåtet att tillämpa en lägre momssats på tjänster av social karaktär, om de organ som tillhandahåller tjänsterna både är av social karaktär och är engagerade i hjälparbete eller socialt trygghetsarbete. I sin dom kommer EU-domstolen fram till att de advokater och jurister som målet gäller inte uppfyller det kravet.

EU-domstolens dom den 17 juni i mål C 492-08

Riktlinjer för utlokalisering
CCBE, Rådet för advokatorganisationerna i EU, antog i slutet av juni riktlinjer för juridisk utlokalisering. Riktlinjerna tar upp olika frågor som bör beaktas när en advokatbyrå planerar att utlokalisera delar av verksamheten för att utlokaliseringen ska vara förenlig med advokatetiska regler och kärnvärden.

Kenya underkänner obligatoriskt dödsstraff
Obligatoriskt dödsstraff för mord är inte förenligt med Kenyas författning. Det fastslog Kenyas högsta domstol, Appellationsdomstolen.

Ordföranden i International Bar Association’s Human Rights Institute, Martin Solc, välkomnar domen, men säger i ett pressmeddelande att det bästa varit att Kenya helt avskaffat dödsstraffet.

Annons
Annons
Annons