search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Mest stimulerande är att se människor växa i arbetet”

Vårda och utveckla era nätverk och skynda långsamt, ni hinner! De råden ger månadens advokat Katarina Hallin kvinnliga jurister som vill göra karriär.

 Hur trivs du i din nya roll som vd på Rosengrens advokatbyrå i Göteborg?

– Alldeles utmärkt! Det är en stor och stimulerande utmaning. Jag tog över internt i januari och formellt i mars. I början har det varit mycket att sätta sig in i. Jag delar min tid mellan vd-arbete och advokatarbete. Det känns otroligt viktigt att kunna behålla vissa klientkontakter.

Vad är mest stimulerande med att vara vd på en advokatbyrå?

– Det är flera saker, främst att se människor växa och kunna fokusera på sådant som kan driva byrån framåt. Att arbeta gemensamt med övriga för att ta fram mål som vi ska arbeta mot, under året och på längre sikt. Att ha tydliga mål är viktigt. Likaså att få alla engagerade och olika grupper på byrån att fungera tillsammans på bästa sätt.

Vilka frågor intresserar dig mest som vd?

– Att marknadsföra byrån är en stor utmaning. Att lyfta fram våra specialområden och göra Rosengrens mer välkänt. Jag arbetar även med frågor som hur vi ska vara till största nytta för våra klienter och vad vi kan göra för att få byrån att fungera ännu bättre.

Vad kan du bidra med?

– Jag gillar att få människor att utvecklas. Jag tar in synpunkter och intryck från skilda håll för att sedan kunna omsätta dem i lösningar för olika situationer. Jag vill engagera alla på byrån.

Varför finns det så få kvinnor i ledande befattningar på advokatbyråerna?

– Detta är en traditionellt manlig värld som sakta är på väg att förändras, tidigare har det funnits få kvinnliga delägare. På Rosengrens är vi nu tre kvinnliga delägare av totalt tolv. Det kommer in många tjejer på juristutbildningarna och notarietjänstgöring, vilket påskyndar den alltför långsamma processen mot fler kvinnliga delägare och MP/vd.

Hur får du livspusslet att gå ihop?

– Visst är det svårt ibland. Men mina barn är äldre nu, 12 och 14 år, vilket gör allt lite lättare. Arbetet är även ganska flexibelt, mycket kan göras hemifrån på kvällarna. Delar man på allt hemma så är det inte svårare för en kvinna än för en man.

Hur ser du på värdet av nätverk för kvinnliga jurister som Advokatsamfundets Hilda?

– Jag tycker att kvinnliga nätverk är bra, man känner igen frågorna – och svaren. Det är alltid värdefullt att kunna bolla med andra. Samtidigt tror jag att det är jätteviktigt att vara aktiv i blandade nätverk. Om jag ska ge kvinnliga jurister som vill göra karriär något råd får det bli att skynda långsamt. Låt det ta sin tid när barnen är små, man hinner ända arbeta i många år och göra karriär om man så önskar. Se till att ni har väl fungerande, privata och professionell nätverk, och en man att dela ansvaret med. 

Vad är bäst och sämst med att vara advokat?

– Bäst är att man har varierande arbetsuppgifter och möter ständiga utmaningar, vilket alltid är roligt och stimulerande för någon som jag som tycker om att hitta lösningar på problem. Sämst är tidspressen i vissa ärenden, samtidigt som man efter sådana ärenden får positiv energi.  

Vad tycker du om att göra när du är ledig?

– Då är jag med familjen eller är ute och joggar. Jag gillar också att resa, såväl till storstäder som till mer exotiska länder.

Per Johansson

Annons
Annons
Annons