search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Lästips

Titel: Advokatetik: en praxisgenomgång
Författare: Claes Peyron
Förlag: Sveriges advokatsamfund

Boken är den första större sammanställningen av praxis från Advokatsamfundets disciplinnämnd sedan 1998.

Författaren Claes Peyron har under 25 år varit verksam inom Sveriges advokatsamfund, först som ledamot av Advokatsamfundets styrelse 1982–1992, sedan som ordförande i disciplinnämnden mellan 1992 och 2008. Under arbetet med boken har han gått igenom alla disciplinnämndens beslut från de år han var ordförande och valt ut 1 500 beslut som belyser advokatetiska principer och som han refererar och kommenterar. Boken innehåller även beslut som tidigare inte har publicerats i tidskriften Advokaten.

Tidigare praxissamlingar:

1973 utkom Holger Wiklunds klassiska bok God advokatsed, som refererar disciplinfall från Sverige och även från övriga Norden, från tiden fram till 1972.

1988 utkom God advokatsed av Lars Wenne, en sammanställning som omfattar disciplinärenden avgjorda och publicerade i tidskriften Advokaten åren 1970–1987.

Advokatsamfundets praxissamling God advokatsed (Lars Bentelius, red.) från 1998 innehåller en komplett samling disciplinärenden från åren 1987–1997.

Holger Wiklunds och Lars Bentelius böcker ligger öppet tillgängliga i fulltext på Advokatsamfundets hemsida.
Annons
Annons