search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Fokus

Källor Rätt och religion

Aldebe, Mahmoud: Det glömda minoriteten, öppet brev till alla svenska politiska partier som deltar i årets val, 2006
Bergquist, Ulf: Därför tillåter inte svensk lag vissa delar av islamsk arvsrätt, Newsmill, 11 februari 2010
Demirbag-Sten, Dilsa: Rättsförakt I mångkulturens namn, SvD Brännpunkt, 3 februari 2010
Doughty, Steve: Sharia law SHOULD be used in Britain, says UK’s top judge, Mail Online, 4 juli 2008
Eriksson, Thord: ”Vi behöver samhällets stöd”, Dagens Nyheter, 6 februari 2007
Eriksson, Thord: Svårt få muslimsk skilsmässa, Dagens Nyheter, 4 februari 2007
Gönder, Eli: Islam i Israel, DN, 10 oktober 2007
Lau, Martin: Legal Reconstruction and Islamic Law in Afghanistan, i red. P. Bearman; W. Heinrichs; B. G. Weiss: The Law Applied. Contextualizing the Islamic Shari’a, New York, 2008
Sayed, Mosa: Islam och arvsrätt I det mångkulturella Sverige. En internationellt privaträttslig och jämförande studie, Iustus bokförlag, 2010
Singer, Anna: Familjerätten – en kulturyttring, i red. A Singer; M. Jänterä-Jareborg; A: Schlytter: Familj religion rätt, Iustus 2010
Williams, Rowan: Islam in English law, föreläsning i Lambeth Palace, 7 februari 2008

Webbplatser:
Israels utrikesdepartement, www.mfa.gov.il
Muslim Arbitration Tribunals, www.matribunal.com

Annons
Annons