search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Inget jäv vara med i Hilda

Det har fortsatt blåsa kring det kvinnliga juristnätverket Hilda.

Under sommaren ifrågasatte en ledamot i Riksrevisionens styrelse bland annat justitiekanslern Anna Skarheds medlemskap i nätverket. Men både JK själv och Advokatsamfundets generalsekreterare avvisar bestämt kritiken.

Den kritik som förts fram av en ledamot i Riksrevisionens styrelse, moderaten Elisabeth Svantesson, saknar grund och bygger på en felaktig bild av Hildas verksamhet. Det hävdade Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 24 juli.

I debattartikeln skriver Ramberg bland annat: ”Hilda är inte någon sammanslutning som uppmanar sina ledamöter att i utnämningsfrågor åsidosätta sin objektivitet. Det behövs inte.
Samhället är fullt av kvinnor som är väl lämpade att inneha chefstjänster. Vad Hildas ledamöter vill eftersträva är att dessa kompetenta kvinnor skall vilja och våga ta på sig chefsuppgifter. För att åstadkomma detta behövs inte någon diskriminering av män. Kvinnorna klarar sig utan det.”

I sin debattartikel den 17 juli lyfte Elisabeth Svantesson åter fram Riksrevisionens rapport om att en majoritet av ledamöterna i Domarnämnden är medlemmar av Hilda. Hon uppmanade också justitiekansler Anna Skarhed att lämna nätverket. Svantesson skriver bland annat att det ”är en självklarhet att JK måste hålla minst en armlängds avstånd från alla som ska granskas av ämbetet. Om Justitiekanslern inte lämnar Hilda är det brist på omdöme.”

JK Anna Skarhed svarade på kritiken redan samma dag. Enligt Skarhed innebär medlemskapet i Hilda inte någon risk för jäv, eftersom Hildas syfte är att inspirera unga kvinnor att vilja ta chefspositioner, inte att på osakliga grunder föra fram kvinnor till höga tjänster.

Elisabeth Svantesson återkom med en slutreplik i debatten den 30 juli. Debatten har skapat en livlig diskussion på Svenska Dagbladets webbplats.

Det här är Hilda
Hilda ska vara ett nätverk för att stödja kvinnor i deras professionella utveckling inom advokatkåren och rättsväsendet.
Målet är att skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas i respektive yrke och därmed öka antalet kvinnliga chefer och delägare.

Ulrika Brandberg