search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Aktivitet präglade ledarskapsprogram

Under våren har 15 advokater deltagit i den första omgången av Advokatsamfundets ledarskapsprogram. Målet är att stärka deltagarna i deras ledarroll och hjälpa dem att utvecklas som ledare.

Programmet riktar sig till nyblivna chefer och teamledare, i första hand på mindre och medelstora advokatbyråer.

Deltagarna i programmet har träffats i Stockholm vid tre utbildningstillfällen. Mellan utbildningstillfällena har deltagarna fått litteratur att läsa och reflektionsuppgifter att arbeta med. De har också fått delta i samtal i ”peer groups” för att följa upp kurstillfällena.

Hela ledarskapsprogrammet avslutades med middag och diplomutdelning på Advokatsamfundets kansli.

Innehållet i programmet har utformats av ledarskapskonsulterna Yvonne Thunell och Mona Odhnoff Sundström i dialog med Advokatsamfundet. Ledarskapsprogrammet är inte utformat för att ha ett advokatspecifikt perspektiv. Men diskussionerna under programmet har handlat mycket om deltagarnas erfarenheter från advokatverksamheten.

Kursdeltagarna har varit mycket aktiva och bidragit aktivt med egna erfarenheter och tankar om vad det goda ledarskapet borde vara. Att deltagarna träffas flera gånger under en längre tid bidrar till att skapa förtroende och öppenhet i gruppen som inte hinner utvecklas på en endagskurs.

Advokat Annika Andebark i Hammenhög är entusiastisk över ledarskapsprogrammet:

– Det har verkligen fått mig att växa och våga, säger hon. Tack vare programmet kommer jag att våga anställa biträdande jurister redan efter årsskiftet.

Annika rekommenderar programmet till andra advokater, inte minst på mindre advokatbyråer, som ett sätt att förmå mindre byråer att våga anställa.

– Jag hade lösa idéer förut om hur jag skulle utveckla verksamheten, men ingen erfarenhet av ledarskap och chefskap, säger hon. Programmet har varit en nödvändig förutsättning för att jag skulle våga ta nästa steg.

Teambuilding och delegering var viktiga teman som diskuterades i ledarskapsprogrammet.

Advokat Anna Sundberg i Stockholm, delägare i White & Case, tycker att programmet är den bästa kurs hon har gått. Speciellt intressanta är grupparbetena, där varje grupp får arbeta med en agenda vid minst två möten mellan varje kurstillfälle.

— Det leder till otroligt intressanta diskussioner och man får löpande verklighetsrelaterade och konkreta exempel på olika problem som uppstår för oss alla, säger hon.

Lästips om ledarskap

Stephen Covey: De 7 goda vanorna
Tommy Lilja: Personligt ledarskap
Annons
Annons
Annons