search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Sociala kontaktytor viktiga för en yrkesmässig plattform

Det bästa sättet att bygga en social plattform för sitt yrkesliv är att ordna något som andra kan dra nytta av, sa advokat Johannes Lundblad som talade på Advokat i framtidens lunch i maj.

Johannes Lundblad arbetar med kommersiella tvister, i första hand skiljeförfaranden. Vid seminariet den 27 maj talade han om hur man bygger en social yrkesmässig plattform.

– Betydelsen av drinkar, luncher och att dela ut visitkort är överdriven, ansåg Johannes Lundblad.

I stället handlar det i stor utsträckning om att bygga upp något vid sidan av klientarbetet, menade Lundblad. Han berättade för ett trettiotal unga advokater och biträdande jurister hur han 2006 drog igång en grundkurs i skiljeförfarande för unga advokater och biträdande jurister. Orsaken var helt enkelt att han saknade utbildning i dessa frågor som vände sig till yngre jurister som han själv, och inte de oftast äldre herrarna som dominerar skiljemannavärlden.

– Mitt huvudsakliga syfte var från början inte att nätverka, utan att vi skulle lära oss något. Det andra kom på köpet, sa Lundblad.

Ur hans initiativ sprang sedan ett antal kvällsseminarier som kursdeltagarna ordnade. Ett annat projekt som Johannes Lundblad arrangerar är den årligen återkommande ”skiljeförfarandedagen” – en heldagskonferens för ett hundratal skiljedomsjurister.  Han blev också tillfrågad om han ville ingå i styrelsen för föreningen YAS, Young Arbitrators Stockholm, och har dessutom varit med om att starta skiljerättsliga lunchsamtal, där en grupp advokater träffas en gång i månaden och diskuterar olika frågor inom skiljedomsrätten.

Men spelar det sociala kontaktnätet då så stor roll? Räcker det inte att göra ett bra jobb, frågade Johannes Lundblad retoriskt.
– Naturligtvis är det avgörande att man gör ett bra jobb för klienten. Men man kan komma ännu längre med sociala kontaktytor, sa Lundblad, som betonade att uppdragen kan komma både genom kontakter med andra advokater och genom klienter och potentiella klienter.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons
Annons