search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Vid Juridiska biblioteket, Advokatsamfundet.

Tryckår: 2010 om inte annat anges.

Adlercreutz, Axel: Finansieringsformers rättsliga reglering / Axel Adlercreutz, Magnus Pfannenstill (5. uppl. Studentlitteratur. 237 s.)
Bernitz, Ulf: Introduktion till EU / Ulf Bernitz, Anders Kjellgren (3. uppl. Norstedts juridik. 148 s.)
Elholm, Thomas: 8:13: om bøder og proportionalitet i specialstrafferetten (København: Jurist-og Økonomforbundet. 355 s.)
Fäger, Catarina: Den svenska aktiebolagslagen: en introduktion för små och medelstora företag / Catarina Fäger & Rolf Skog (2. uppl. Studentlitteratur. 111 s.)
Gustafsson, Leif: Svensk konkurrensrätt / Leif Gustafsson, Jacob Westin (3. uppl. Norstedts juridik. 416 s.)
Hansson, Mikael: Kollektivavtalsrätten: en rättsvetenskaplig berättelse (Iustus. 463 s. Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala; 114) Diss. Uppsala: Univ., 2010
Henricson, Ib: International politiret  (København: Jurist-og Økonomforbundet. 382 s.)
Jansson, Bo-Göran: Skatter 2010: pension och försäkring (24. uppl. Studentlitteratur. 156 s.)
 Kriminalvård i praktiken: strategier för att minska återfall i brott och missbruk / Anne H. Berman & Carl Åke Fabring, red. (Studentlitteratur. 797 s.)
Madell, Tom: Offentlig-privat  samverkan: rättsliga förutsättningar och utmaningar / Tom Madell & Tobias Indén (Iustus. 275 s.)
Norberg, Claes: Redovisningsfrågor i skattepraxis / Claes Norberg, Per Thorell (2. uppl. Iustus. 288 s.)
Nordh, Roberth: Enskilt anspråk: om handläggning av civilrättsliga anspråk i samband med åtal för brott (2. uppl. Iustus. 150 s. Praktisk process; 3)
Radetzki, Marcus: Praktisk skadeståndsbedömning (2. uppl. Studentlitteratur. 199 s.)
The role of courts in developing a European social model : theoretical and methodological perspectives / Ulla Neergaard, Ruth Nielsen and Lynn Roseberry, eds. (Copenhagen: DJØF Publishing. 356 s.)
Schiratzki, Johanna: Barnrättens grunder (4. uppl. Studentlitteratur. 168 s.)
Schultz, Mårten: Adekvansläran: vänbok till Jan Kleineman och Stockholm Centre for Commercial Law  (Jure. 98 s.)
Träskman, Per Ole: Miljöstraffrätten: miljökontroll, miljöbrott och brottspåföljder (Norstedts juridik. 280 s.)
Walin, Gösta: Förmånsrättslagen, lönegarantilagen m.m. : en kommentar / Gösta Walin och Torkel Gregow (6. uppl. Norstedts juridik. 234 s. Norstedts gula bibliotek)      
Wikrén, Gerhard: Utlänningslagen med kommentarer / Gerhard Wikrén, Håkan Sandesjö (9. uppl. Norstedts juridik. 855 s.)

Annons
Annons
Annons