search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Ny bok om advokatetik

En ny bok, ”Advokatetik — en praxisgenomgång”, kommer ut i början av sommaren.

Advokatetik är den första större översikten av disciplinnämndens praxis i disciplinärenden sedan Holger Wiklunds klassiska bok God advokatsed från 1973 och Lars Bentelius praxissamling från 1998.

Författaren Claes Peyron har följt Advokatsamfundets disciplinverksamhet i 25 år. Han var ordförande i samfundets disciplinnämnd 1992–2008. Dessförinnan var han i tio år ledamot av samfundets styrelse, som på den tiden granskade alla anmälningar mot advokater och beslöt om de skulle tas upp i disciplinnämnden.

Under arbetet med boken Advokatetik har Claes Peyron läst alla disciplinnämndens beslut från de 16 åren han var ordförande. Bland dem har han valt ut 1 500 beslut som belyser advokatetiska principer och som refereras och analyseras i boken. Det rör sig alltså inte bara om disciplinavgöranden som har varit publicerade i tidskriften Advokaten, utan om långt fler.

Boken Advokatetik skickas till alla advokater och biträdande jurister.

Magnus Andersson

Claes Peyron om boken
”Låt mig först slå fast att min praxisgenomgång inte på något sätt är avsedd att vara en ny ’Holger Wiklund’. Mitt urval av avgöranden värda att referera är helt egensinnigt och mycket förbigås med tystnad. Å andra sidan har jag till skillnad från min rese till föregångare lagt större vikt vid ’frikännanden’. Sådana förbigick Holger Wiklund nästan helt. Men hans överblick och hans internationella utblick var enastående och hans betydelse när det gällde att lägga grunden för samfundets etiska verksamhet kan inte överskattas.

Vid min genomgång har jag tyckt mig finna att nämndens avgöranden blivit mera begripliga över tiden. Jag vill gärna passa på att här framhålla den förre hovrättspresidenten Ove Lindhs betydelse i den delen. Ove gick under många år med liv och lust in för verksamheten i nämnden och drev ivrigt tanken att man skulle kunna förstå vad nämnden menade – en tanke som tidigare inte varit särskilt framträdande.

Jag hoppas att min genomgång skall bli till någon nytta. Den visade sig mot slutet – till skillnad mot verksamheten i nämnden som aldrig kändes tråkig eller betungande – bli rätt seg och jag är glad när den nu är över och jag har sett det första exemplaret av boken. Glad är också min tålmodiga hustru, som inte längre behöver acceptera att jag hänvisar till etikens primat när hushållsnära tjänster bringas på tal.” 

Annons
Annons
Annons