search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Tveksam teori avgör i vårdnadstvister

En teori, som av forskare klassats som ”junk science” får ibland fälla avgörandet i vårdnadstvister i Sverige. Nu reagerar advokater och forskare mot att barns berättelser och vilja underkänns i domstolarna, med hänvisning till PAS.

”Diagnosen” Partental Alienation Syndrome, PAS, skapades på 1980-talet av den amerikanske psykiatriprofessorn Richard A. Gardner. PAS är enligt Gardner en störning som uppstår när en förälder, oftast inom ramen för en vårdnadstvist, medvetet eller omedvetet överför sina negativa känslor gentemot den andre föräldern till sitt barn. Resultatet blir att barnet tar avstånd från den förtalade föräldern.

PAS-diagnosen har dock aldrig fått något stöd i forskarvärlden, framför allt för att forskare menar att påverkan på barn är en mycket mer komplex fråga än Gardners teori framställer det som.

Trots detta förekommer resonemang om PAS som förklaring till att barn inte vill bo hos eller träffa en förälder emellanåt i svenska vårdnadsutredningar och även i domar. Advokat Eva Kornhall har stött på begreppet i både vårdnadstvister och LVU-ärenden.

Eva Kornhall förnekar inte att föräldrar och barn påverkar varandra på en rad sätt i vårdnadstvister.
– Men enligt barnkonventionen ska barn få komma till tals i ärenden som rör dem. Problemet med PAS är att man skriver bort den rätten, säger Eva Kornhall.

I flera ärenden hon följt har barn uttryckligen berättat om att de vill bo hos sina mammor, och att de är rädda för papporna. Uppgifter om våld och övergrepp, i något fall styrkta genom fällande domar, har också förekommit. Trots det har domstolar valt att bortse från barnens vilja, med hänvisning till påverkan från en förälder.

Spridningen av PAS-begreppet har fått Eva Kornhall att reagera. I brev till Socialdepartementet och Socialstyrelsen uppmanar hon politiker och tillsynsmyndigheten att lyfta fram frågan. I brevet begär Kornhall att Socialstyrelsen ska klargöra att socialtjänsten enbart får luta sig mot evidensbaserade teorier i sina utredningar. Hon efterlyser också utbildning om gällande lagstiftning.

Eva Kornhall anser att man i fall där barn kan vara påverkade av en förälder bör remittera till barnpsykiatrisk utredning, och att domstolarna bör återremittera utredningar och rapporter som inte håller tillräckligt god kvalitet.
– Tingsrätten måste helt enkelt ta ansvar för att man har ett fullgott underlag för sina beslut, säger hon.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons
Annons