search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Rakelkonferensen 2010: ”Kvinnors starka sidor är hårdvaluta”

Nyckeln till framgång som advokat stavas EQ, eller emotionell intelligens. Detta hävdar psykologen Margareta Sjölund, som redovisade en undersökning av framgångsfaktorer för svenska advokater.

Den 20 april genomförde nätverket Hilda årets Rakel-konferens, den fjärde i ordningen. 265 personer hade anmält sig, men eftersom inställda flyg till följd av det vulkaniska askmolnet tvingade ett antal deltagare att stanna hemma var det omkring 220 jurister som fyllde Spegelsalen på Grand Hôtel i Stockholm.

I sina hälsningsord konstaterade Anne Ramberg att Hilda ska stödja och uppmuntra kvinnor i deras professionella utveckling. Målet är att skapa förutsättningar för kvinnor att utvecklas inom advokatkåren och i rättsväsendet, och därmed öka andelen kvinnor på ledande positioner – samma mål som regering och riksdag har fastställt. 

Hon kommenterade därmed Riksrevisionens uttalande om att nätverket Hilda är förtroendeskadligt, därför att några av Domarnämndens ledamöter också är med i nätverket.

Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni inledde konferensen.

Hon berättade att hon drömde om att bli advokat när hon växte upp, efter många timmar framför Lagens änglar på TV. Däremot visste hon att hon inte ville bli politiker. Hennes föräldrar var politiska flyktingar, och hon växte upp utan dem på grund av deras politiska aktiviteter.
— Tjugo år senare är jag statsråd – när och var gick det snett? frågade ministern nu.

Nyamko Sabuni sökte till juristutbildningen men kom inte in. Hennes behov att argumentera och övertyga och att göra skillnad för en klient fick henne att vilja bli advokat – men hon tror att hon får det behovet tillfredsställt som politiker.
Nyamko Sabuni talade också om jämställdhetsfrågor och politik i olika perspektiv.

Toppadvokater har högre EQ
Framgångsrika advokater har större social och känslomässig förmåga än människor i genomsnitt. Det förklarade Margareta Sjölund. Ph.D. Sjölund presenterade under rubriken ”Framgångsrecept för stjärnjurister” en undersökning genomförd för Advokatsamfundet om vad som gör att man blir framgångsrik i juristyrket.

Margareta Sjölund har lång erfarenhet som psykolog, chefsrekryterare och HR-konsult i USA, Kanada och Sverige, och är verksam inom området emotionell intelligens, där man mäter en persons sociala och känslomässiga förmågor. Resultatet kan uttryckas med begreppet EQ. I Sverige har Margareta Sjölund hjälpt så skilda aktörer som Djurgårdens IF och Sida med rekrytering.

Margareta Sjölund berättade om studier av de allra mest framgångsrika advokaterna i det advokattäta landet Kanada. Man har funnit skillnader mellan de absoluta toppadvokaterna och övriga advokater: Toppadvokaterna har högre EQ än andra advokater. De har större självinsikt och gott självförtroende. De är bra på att fatta beslut och på att framhäva sig själva. Och de är empatiska och duktiga på sociala kontakter och relationer.

Hur ser då EQ-profilen ut för svenska topp- advokater? Undersökningen, som har genomförts tillsammans med Advokatsamfundet och Linköpings universitet, visar att framgångsprofilen till stor del liknade den kanadensiska. Advokaterna hade höga värden för EQ, betydligt högre än den svenska befolkningen i allmänhet.

De skickligaste och mest framgångsrika advokaterna skiljer sig genom höga värden för:
• Självinsikt
• Självhävdelse
• Självständighet
• Stresstolerans
• Optimism

Däremot har de relativt låga värden för flexibilitet. Margareta Sjölund tror att också detta stämmer med advokatyrkets inriktning. Den som sysslar med att tolka och tillämpa lagar och regler kan inte ha en alltför flexibel inställning till regelverken.

Varför blir kvinnorna inte delägare?
Emotionell intelligens har stor betydelse för hur framgångsrika vi blir, hävdar Margareta Sjölund.
– Det räcker inte att vara smart. Man måste kunna omsätta sin intelligens i praktiken, konstaterade hon.

Enligt Sjölund kan man se skillnader mellan kvinnors och mäns EQ. Totalt sett har kvinnor och män i princip lika hög EQ, men det finns tendenser till att respektive kön är bättre på olika delar av EQ. Män har högre värden när det gäller att hantera stress och att hävda sig själva. Kvinnor har högre värden för interpersonella egenskaper – sådant som rör relationer. Studier visar också att könsblandade grupper är mer effektiva.

– Det är intressant att fråga varför det finns så relativt få kvinnor i toppen. Män har visserligen ett litet försprång i EQ, men framför allt visar undersökningen att män och kvinnor har olika styrkor, sa Margareta Sjölund, som också frågade sig vart kvinnorna tar vägen i juristkarriären.

Närmare 70 procent av juridikstudenterna är kvinnor, och mer än 50 procent av de biträdande juristerna — men bara 10 procent av delägarna på de stora byråerna.

De intervjuade lämnade 92 olika skäl till varför kvinnor inte blir delägare och chefer. Svaren kan delas in i skäl som rör:

  1. Samhället – ansvaret för hemmet är ojämlikt fördelat. Kvinnor tar fortfarande större ansvar för hemmet. Margareta Sjölund tror att det är nödvändigt för den som har ett krävande och ansvarsfullt arbete att köpa hjälp i hushållet – och att acceptera att det kostar pengar.
  2. Miljön på advokatbyråer – en konservativ miljö där det inte alltid finns mycket nytänkande. Och det tar lång tid att bli delägare, 6–8 år.
  3. Jobbet – det är tungt och krävande, och kräver tillgänglighet. Den som arbetar på byrå mäts hela tiden – efter vad den åstadkommer, och i kronor och ören.
  4. Männen – de män Margareta Sjölund har talat med är mycket positiva till kvinnliga jurister. Men alla männen i undersökningen sade om kvinnliga jurister: ”När de får barn och familj lägger de av.” De flesta män har inga svårigheter att marknadsföra sig själva och för fram sina synpunkter. Kvinnor är ofta mer försiktiga och säger inte alltid vad de tänker och tycker.

Margareta Sjölund hade några karriärråd till kvinnor från ett EQ-perspektiv:

Kvinnor bör bejaka sina starka sidor – kvinnors starka sidor, de som handlar om relationer, är hårdvaluta. Kvinnor kan hitta andra infallsvinklar på problem, tror hon. Och Margareta Sjölund tror att det många gånger är lättare för en klient att relatera till en kvinna som advokat.

Margareta Sjölund betonade att emotionell intelligens består av förmågor som man kan utveckla – även om man har en grundpersonlighet som är på ett annat sätt.

Rakel-dagens program avslutades med temat ”Våga leva livet”. Journalisten och författaren Karin Thunberg inledde med ett citat från Tjechov: ”Vilken idiot som helst kan möta en kris. Det är det dagliga livet som tar knäcken på en”, och fortsatte med att tala levande och livsfilosofiskt utifrån sitt eget liv och sina erfarenheter. Hennes personliga och träffsäkert humoristiska tilltal berörde lyssnarna, som inte ville att hon skulle sluta tala trots att tiden var ute. Efter att ha tackat Karin Thunberg med aldrig sinande applåder fick deltagarna mingla i Bolinderska palatset.

Fakta/Undersökningen om framgångsfaktorer
Margareta Sjölund har utfört en undersökning tillsammans med Linköpings universitet och Advokatsamfundet. Man kontaktade 67 svenska affärsadvokater som ansågs framgångsrika. Av dem svarade 56 procent på 125 frågor i ett EQ-verktyg. Svaren analyserades, och advokaterna erbjöds återkoppling på svaren.

Magnus Andersson

Annons
Annons