search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Samfundsfrågor

Nya styrelser i avdelningarna efter årsmötena

Norra
Ordförande Jan Heilborn
Vice ordförande, sekreterare och kassör Andreas Victor
Ledamöter
Hans Andersson, Fredrik Björk, Annica Ullsten, Tomas Krokström
Suppleanter
Magnus Müchler, Catharina Ytterbom Schönfeldt, Gustaf Andersson

Mellersta
Ordförande Robert Wikström
Vice ordförande Andreas Hahn
Ledamöter
Per Gisslén, Ralf Lyxell,
Johan Nordgren,
Suppleanter
Anna Ling, Johanna Näslund (sekreterare), Ulrika Åsåker, Lars Gombrii, Stefan Liljebäck

Stockholm
Ordförande Sara Mindus
Vice ordförande Lars Johansson
Sekreterare Åsa Erlandsson
Klubbmästare Mikael Klang
Ledamöter
Tobias Fälth, Ewa Lilliesköld, Christina Malm, Thomas Olsson, Erica Wiking Häger
Suppleanter
Ulrika Forsberg, Kristoffer
Ribbing, Carl Svernlöv

Östra
Ordförande Bengt Ivarsson
Vice ordförande Claes G. Hansson
Ledamöter Bo Nilsson, Helena Karlsson, Inger Brännström
Suppleanter
Marie-Louise Landberg, Hans Ahlstedt, Carl Tauson

Västra
Ordförande Fredrik Andersson
Vice ordförande Catharina Wikloff
Ledamöter
Staffan Uvabeck, Lars Hallkvist, Lars Söderlund, Olof Jisland, Christoffer Gramming,
Per Jadelind
Suppleanter
Peter Ekelund, Anna Heurlin, Åsa Erlandsson

Södra
Ordförande Göran Hellberg
Vice ordförande Anna Stéen
Ledamöter
Matts Johnsson,
Magnus Lindsten, Pär Broomé,
Karin Amédro, Kenneth Strömbeck,
Suppleanter
Johan Granehult, Ebba Walberg Snygg, Lars O. Modéer, Eva Jensen (sekreterare),
Sofia Olsson

Utland
Ordförande Karl Woschnagg
Vice ordförande Karolina Ullman
Ledamöter
Pontus Lindfelt,
Ulla Karin Hjalmarsson-Clark,
Kristina Nordlander, Christer Nordén, Christina Griebeler,
Massimo Caiazza

Annons
Annons