search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Ny litteratur vid Juridiska biblioteket, Advokatsamfundet.

Tryckår: 2010 om inte annat anges.

Arbetsrätt och arbetsmarknad 2010: författningssamling för svenskt och europeiskt arbetsliv/sammanställd av Lars Lunning (23. uppl. Norstedts juridik. 496 s.)
Bingham, Tom: The rule of law (London: Allen Lane. 213 s.)
Bohlin, Alf: Offentlighetsprincipen (8. uppl. Norstedts juridik. 303 s.)
Broneus, Sandra: Lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden/Sandra Broneus och Daniel Stattin (Stockholm: Thomson Reuters. 207 s.)
Carenholm, Staffan: Boken om ABK/Staffan Carneholm, Lars Lundenmark (Stockholm: Svensk byggtjänst. 212 s.)
Europafördrag: EU-fördrag, Sveriges anslutningsfördrag, EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, EU-lagen (5. uppl. Norstedts juridik. 642 s.)
Farliga förmåner: vad säger lagen om mutbrott, bestickning och korruptiv marknadsföring (5. uppl. Stockholm: Institutet mot mutor. 36 s.)
Fördrag om Europeiska unionen: Treaty on European Union = Traité sur l’Union européenne = Vertrag über die Europäische Union/Nils Wahl, red. (6. uppl. Norstedts juridik. 635 s.)
Göransson, Håkan: Arbetsrätten (5. uppl. Norstedts juridik. 129 s.)
Hedberg, Stig: Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09 (Stockholm: Svensk byggtjänst. 320 s.)
Hübinette, Anders: Idrottens bestraffnings- och antidopingregler/Anders Hübinette, Krister Malmsten (5.uppl. Norstedts juridik. 274 s.)
The in-house providing in European law/Mario Comba & Steen Treumer, eds. (Copenhagen: DJØF. 213 s. European procurement law series; 1)
Kaldal, Anna: Parallella processer: en rättsvetenskaplig studie av riksbedömningar i vårdnads- och LVU-mål (Jure. 421 s.) Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2010
Lundén, Björn: Aktiebolag: skatt, ekonomi och juridik (18. uppl. Björn Lundén information. 447 s.)
Lundén, Björn: Handelsbolag: skatt, ekonomi, juridik, deklaration/av Björn Lundén och Ulf Svensson (17. uppl. Björn Lundén information. 327 s.)
Lødrup, Peter: Oversikt over familieretten/Peter Lødrup og Tone Sverdrup (2. utg. Oslo: Cappelen, 2009. 137 s.)
Melin, Stefan: Marknadsrätt (Malmö: Liber, 2009. 187 s. In nuce)
Mervärdesskatt i teori och praktik/Jan Kleerup m.fl. (2. uppl. Norstedts juridik. 252 s.)
Migrationsrättsvolymen 2010 (Stockholm: FAR SRS förl. 376 s)
Molin, Anna: Gåva: juridiken i praktiken/Anna Molin & Ulf Svensson (Björn Lundén information. 132 s.)
Olsson, Katarina: Marknadsbegreppets innebörd och utveckling i konkurrensrätten: en studie av hur begreppet relevant marknad redovisas i domstolsprocessen med utgångspunkt i Marknadsdomstolens domar (Lund: Juristförlaget, 2009. 311 s. Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund; 171)
Rule of law promotion: global perspectives, local applications/editors: Per Bergling, Jenny Ederlöf and Veronica L. Taylor (Iustus, 2009. 377 s. Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet; 21)
Törnqvist, Tomas: Socialtjänstens familjerätt: en översikt över bestämmelser, ärenden och handläggning (Norstedts juridik, 2009. 178 s.)
Wenander, Henrik: Erkännande av utländska förvaltningsbeslut/Henrik Wenander (Lund: Juristförlaget. 404 s. Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund; 173) Diss. Lund: Lunds universitet, 2010
Vägledande etiska regler för kontakt- och relationsfrämjande förmåner i affärsverksamhet/sammanställda av Institutet mot mutor (2. uppl. Stockholm: Institutet mot mutor. 32 s. Skrift/Institutet mot mutor; 6)
Åkerblom, Annika: När kvinnor fick rättigheter: Sverige 1700 till 2010/Annika Åkerblom. – Lund: Studentlitteratur, 2009. – 107 s. – (Samtidshistoriska studier)

Annons
Annons