search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser världen

Lågkonjunktur ger fler lagar
I England ökade antalet nya lagar med 16 procent till 2 492 under 2009, jämfört med året innan. Det visar en undersökning gjord av informationsföretaget Sweet & Maxwell. Antalet är det högsta sedan 2001, och motsvarar nästan tio nya lagar per arbetsdag. Enligt Sweet & Maxwell är många nya lagar vanligt just vid lågkonjunkturer.             
Källa: The Law Gazette

Diplomatiska försäkringar inget skydd mot tortyr
Europas stater måste sluta lita på diplomatiska försäkringar om att personer som återsänds till sina hemländer kommer att behandlas humant. Det skriver Amnesty International i rapporten ”Dangerous Deals: Europe’s Reliance in ”Diplomatic” Assurances”.

Enligt Amnesty använder en rad europeiska stater sig av metoden att be om garantier för att en person som ska åter-
sändas kommer att behandlas humant. Amnesty menar att detta bara är ett sätt att kringgå förbudet mot att återsända den som hotas av tortyr, som bland annat finns i FN:s konvention mot tortyr. De garantier som ges är enligt Amnesty otillförlitliga och inte juridiskt bindande.

Militär rådgivare blir ny vd för ABA
Jack L. Rives, tidigare ”judge advocate general” i USA:s flygvapen, har utsetts till ny executive director i den amerikanska advokatorganisationen American Bar Association. Som judge
advocate general har Rives fungerat som högste juridiska rådgivare till flygvapnet.

IBA startar projekt mot korruption
– Det är dags för advokatkåren att ta sin roll i kampen mot ett av de största hoten mot utveckling i världen!

Det sa International Bar Associations, IBA:s, ordförande Fernando Peláez-Pier i ett tal när han presenterade IBA:s nya projekt mot korruption. Projektet är ett samarbete med OECD och FN:s organ mot droger och brottslighet, UNODC. Programmet ska bland annat leda fram till en rapport om risken för korruption i advokatkåren och en rad utbildningar på området.

Allt färre länder har dödsstraff
Allt fler länder i världen avskaffar i praktiken dödsstraffet. Vid slutet av 2009 hade 139 stater tagit bort dödstraffet ur lagen, eller i praktiken, genom att man inte längre utdömer straffet, enligt Amnesty Internationals årliga rapport Dödsstraffet i världen.

Fortfarande står fem länder för en stor del av avrättningarna i världen. Allra flest avrättas i Kina. Något exakt antal har inte gått att få fram, då en lång rad personer avrättas i hemlighet i landet, men det rör sig enligt Amnesty om tusentals.

Övriga länder med stort antal avrättningar är Iran, Irak, Saudiarabien och USA.
Källa: Amnesty International

Ordföranden i polsk advokatorganisation död
Bland passagerarna på det polska regeringsplan som störtade nära Smolensk den 10 april, utan att några ombordvarande överlevde, fanns advokat Joanna Agacka-Indecka.

Joanna Agacka-Indecka var sedan 2007 ordförande i Naczelna Rada Adwokacka, den ena av Polens två advokatorganisationer. Hon var född 1964 och deltog bland annat som representant för advokatorganisationen i det polska parlamentets lagstiftningsarbete.

Vid flygolyckan omkom också advokat Stanisaw Mikke, chefredaktör för Naczelna Rada Adwokackas tidning Palestra.

Annons
Annons
Annons