search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Notiser aktuellt

Elisabet Fura utnämnd till hedersdoktor
Sveriges domare vid Europadomstolen för mänskliga rättigheter, Elisabet Fura, har utsetts till hedersdoktor vid Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet.
Elisabet Fura är före detta advokat och åren 1999–2001 var hon ordförande i Advokatsamfundet. 2003 tillträdde hon som domare vid Europadomstolen. Fura är också medlem av nätverket Hilda, en så kallad Storhilda.

Juristprogrammet populärast
Juristprogrammet har lockat flest sökande av alla utbildningsprogram inför hösten. Det visar preliminära siffror från Verket för högskoleservice, VHS. Flest sökande har juristprogrammet vid Stockholms universitet. Bara en enskild utbildning har fler sökande än Stockholms juristutbildning, läkarprogrammet vid Karolinska institutet.

Therese Mattsson ny chef för krishantering
Regeringen har utnämnt Therese Mattsson till chefstjänsteman för krishantering vid kansliet för krishantering i Statsrådsberedningen. Therese Mattsson, som efterträder Christina Salomonson, är född 1958 och kommer närmast från tjänsten som rikskriminalchef. Therese Mattsson har en lång bakgrund inom polisen och är utbildad vid bland annat polishögskolan samt försvarshögskolan. Hon är också en av grundarna till nätverket Hilda.

Torgny Håstad största förebilden
Justitierådet Torgny Håstad är de unga juristernas och blivande juristernas främsta förebild. Det visar undersökningen Juristbarometern, där cirka 2 000 juridikstudenter, biträdande jurister och notarier svarat på en rad frågor. På andra plats kommer justitierådet Göran Lambertz, och trea är Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.
Juristbarometern presenteras varje år av företaget Blendow Group.

Juridikstudenter prisas av alumnistiftelse
Uppsalajuristernas Alumnistiftelses uppsatspris går i år till biträdande juristen Julia Tavaststjerna och Marcus Grahn.
Julia Tavaststjernas uppsats har rubriken ”Lagval vid gränsöverskridande säkerhetsrätter i lösöre. Nuvarande problem och framtida lösningar?”. Marcus Grahn får priset för uppsatsen ”Jurisdiktionsreglernas utveckling på den gemenskapsrättsliga IP-rättens område mot ett forum necessitatis?”. Julia Tavaststjerna arbetar i dag som biträdande jurist på Hannes Snellman i Stockholm.

Alumnistiftelsens pris delas ut en gång om året och är på 10 000 kronor. De belönade uppsatserna har utsetts av en jury bestående av justitiekansler Anna Skarhed, direktör Per-Ola Jansson, justitierådet Göran Lambertz och stiftelsens ordförande, advokat Rolf Johansson.

Advokatgolfen 2010 – dags att anmäla sig!
Nu är det hög tid att anmäla sig till 2010 års advokatgolf och odylgolf. Årets tävlingar kommer att spelas på Vara–Bjertorps golfbana i anslutning till Bjertorps slott i Västergötland. Tävlingsdatum är den 3–4 september.
Anmälan och inbetalning av startavgift senast den 30 juni.

www.advokatsamfundet.se/advokatgolf2010

Annons
Annons
Annons