search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Hildor i Domarnämnden väcker livlig debatt

Hälften av Domarnämndens ledamöter är medlemmar av Hilda. Det kan rubba förtroende för nämndens opartiskhet, menar Riksrevisionen. Anne Ramberg avfärdar kritiken, och får stöd av flera ledande jurister.

Det kvinnliga juristnätverket Hilda har målet att stödja kvinnor i deras professionella utveckling och därmed åstadkomma en jämnare könsfördelning mellan män och kvinnor på chefsnivå inom rättsväsendet och på advokatbyråer. I dag är fyra av Domarnämndens åtta ledamöter medlemmar i Hilda. Detta faktum kan, enligt Riksrevisionen, skada förtroendet för nämndens opartiskhet. I rapporten påpekas dock att man inte funnit något som tyder på att Hildamedlemskapet skulle ha fällt avgörandet vid domartillsättningar.

– Hildas mål är detsamma som regeringens, att försöka åstadkomma en jämnare könsfördelning bland annat på högsta nivå i domarkåren, säger Anne Ramberg, generalsekreterare för Advokatsamfundet och ledamot av Domarnämnden.

Hon har svårt att förstå hur ett öppet och helt transparent nätverk av kvinnor kan uppfattas som ett problem av Riksrevisionen.

I en debattartikel i Expressen den 22 april bemötte Anne Ramberg Riksrevisionens synpunkter. Hon skriver där bland annat att: Hildas syfte är att, genom olika projekt, verka för att fler kvinnor vill bli chefer inom rättsväsendet och delägare på advokatbyråer. I dag är det nämligen ofta svårt att få kvinnliga sökande till höga poster. Ramberg konstaterar också att: ”Oberoende av kön torde de flesta svenskar anse att en jämnare könsfördelning på chefsnivå, givetvis med iakttagande av kravet på skicklighet, är att eftersträva. Det kan rimligen inte vara så att denna åsikt är förtroendeskadlig bara om den omfattas av medlemmar i Hilda.”

Riksrevisionen har sänt sin rapport till Domstolsverket för ett yttrande. Enligt generaldirektören Barbro Thorblad kan dock verket inte uttala sig i frågan, eftersom Domarnämnden är självständig. Thorblad konstaterar också att hon inte ser någon motsättning mellan sitt medlemskap i Hilda och rollen som generaldirektör.

– Jag är myndighetschef och ska som sådan verka för jämställdhet. Förra året hade jag ett krav på återrapportering om hur vi i Domstolsverket verkade för fler kvinnliga chefer. Det är fullkomligt självklart att allt sådant agerande sker inom ramen för lagstiftningen, i anställnings-ärenden beaktar man förtjänst och skicklighet, säger hon i Jusek-tidningen.

Inte heller Domarnämndens ordförande Thomas Rolén ser det som något problem att det finns ”Storhildor” i nämnden.
– I nämndens arbete har vi aldrig på något sätt varit i närheten av att kvinnorna som kartell skulle ha agerat, det finns inte på kartan. Det här är kvinnor med hög integritet, säger han i Jusek-tidningen.

Hans uppfattning delas av Lennart Svensäter, hovrättspresident i Hovrätten över Skåne och Blekinge och ledamot av Domarnämnden. Enligt Svensäter har det aldrig märkts i nämndens arbete att flera av ledamöterna är medlemmar av Hilda. 

Ulrika Brandberg

Annons
Annons