search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Handlingsplan för Stockholmsprogrammet presenterad

I december förra året godkände EU:s ledare de 170 olika initiativ som tillsammans bildar Stockholmsprogrammet.

Kommissionen har nu omvandlat dessa politiska målsättningar till en handlingsplan för perioden 2010–2014.

Kommissionen planerar bland annat följande:

  • Arbeta för ett stärkt skydd av medborgarnas personuppgifter inom alla EU:s politikområden – inklusive brottsbekämpning och brottsförebyggande insatser – och i förbindelserna med internationella partner.
  • Stärka tilltalades rätt till en rättvis rättegång, med förslag om att införa en skyldighet att informera de tilltalade om vad de anklagas för, erbjuda juridisk rådgivning, ge möjlighet till kommunikation med anhöriga och fastställa särskilda garantier för sårbara individer.
  • Verka för att domstolsavgöranden och civilrättsliga handling- ar erkänns i andra medlemsstater utan utdragna förfaranden eller alltför stora kostnader.
  • Utvärdera och, om nödvändigt, ändra direktivet om lagring av uppgifter.    

Ulrika Brandberg

Annons
Annons