search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Debatt

Ett konsument- och kvalitetsproblem

Hur hittar klienten i Enköping, Tidaholm och Laholm rätt advokat? Det undrar advokat Erik Reveman, som tycker det är dags för konsumentupplysning om advokater.

Vi, eller kanske snarast Advokatsamfundet, har ett stort kvalitetsproblem i vår avsaknad av möjligheten att hjälpa klienten att hitta rätt ombud.

Visst hittar börsbolagen sina olika specialister – Vinge, Linklaters, MSA med flera hittar alltid rätt, men hur hittar klienten i Enköping, Tidaholm och Laholm rätt advokat?

Jag tycker att Advokatsamfundet har misslyckats med den konsumentupplysning som många av våra klienter skulle behöva.

Ur konsumentperspektivet kan tragiskt nog konstateras att man från Advokatsamfundets sida inte gjort någonting för att underlätta konsumentens advokatval. Hur ska konsumenten hitta rätt? Han eller hon kanske ringer till Advokatsamfundet för att få tips om en duktig advokat men hänvisas då oftast till vår matrikel där flertalet advokater anger en flora av verksamhetsinriktningar. Läser man matrikeln får man intrycket av att alla är världsmästare inom alla områden men så är det givetvis inte.

När det gäller ersättning baserad på rättsskydd, som 97 procent av alla svenska hushåll har inom ramen för sin hemförsäkring, är den mest frekventa tvisten fel i fastighet följd av personskadetvister. Fel i fastighet kan vara en fuktskada som besiktningsmannen upptäckt, någon felbyggnad, någon isoleringsbrist eller något liknande. Hur ska jag som konsument av advokattjänster verkligen hitta den advokat som behärskar den här problematiken på ett professionellt sätt? Ju mindre advokatbyråerna är desto mer omfattande är verksamhetsbeskrivningen och förväntade kunskaper inom olika specialiteter. Ringer jag försäkringsbolaget så får jag beskedet att bolaget inte kan informera om vilka som de, det vill säga försäkringsbolaget, anser vara kunniga inom området och telefonkatalogen ger ingen som helst vägledning. Det bör poängteras att försäkringsbolagen inte vill ha okunniga advokater som ombud för drabbade försäkringstagare. Det är inte så att man vill erbjuda lägre ersättningar bara för att ombudet är okunnig om ersättningssystemet. Man söker kunniga advokater inom rättsområdet som kan föra ärendet framåt för en snabb och effektiv handläggning.

Resultatet av förhandlingarna mellan Advokatsamfundet och Domstolsverket rörande rättshjälpsnormen måste betecknas som ett misslyckande. Rättshjälpsnormen ligger också till  grund för rättsskyddet i hemförsäkringarna, och timnormsökningen från år till år har hitintills understigit kostnaden för en cheeseburgare.

Det är beklagligt att konstatera att man från Advokatsamfundets sida har varit så dålig på att hjälpa konsumenterna av våra tjänster att hitta rätt ombud.

Jag vill inte förakta de kolleger som anger ett omfattande verksamhetsområde, utan många av dessa ”lantisar” är säkert juridiskt mer allmänbildade än många affärsjurister i Stockholms innerstad.

Något resignerad konstaterar jag att vi inte har kommit någonstans när det gäller möjligheten för konsumenten att hitta rätt ombud. Inom läkarkåren har vi specialistkompetens och konkursförvaltarna är kontrollerade och accepterade. När ska vi hjälpa konsumenterna av våra tjänster att hitta rätt? Är det inte frågan om en specialistkompetensutbildning.

Erik Reveman, advokat

Annons
Annons