search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Det talade ordet ett viktigt redskap för jurister

– God muntlig framställning är viktigt, inte minst för er tjejer. Ge er ut och ta plats! Det handlar inte om att härma männen, utan om att medvetet använda sig av ett verktyg för att fånga dem som lyssnar.

Det sa Per Furumo, röstcoach och konsult i muntlig framställning, som gästade april månades Hildarylunch i Stockholm.

”Rösten – juristens viktigaste verktyg” var rubriken på föredraget. Och enligt Per Furumo blir röst och god muntlig framställning allt viktigare för många grupper i samhället, inte minst advokater. I den hårdnande konkurrensen gäller det att kunna visa att man finns och är bra, var Furumos budskap.

– Nästan alla är i dag tvungna att framträda ibland, och allt fler upptäcker att även jurister är säljare, inte minst advokater, sa han.

Tekniken för att fånga en grupp åhörare och få dem att lyssna är densamma som skådespelare och sångare använder, förklarade Furumo, som själv har en bakgrund som sångare och sångpedagog.

– Numera lyssnar jag hellre på en väl framförd kvartalsrapport än en dåligt framförd sång, sa han.

Per Furumo återkom flera gånger till att vi i Norden kan lära av de anglosaxiska länderna, som har en helt annan talartradition än vi. Redan tidigt i skolorna får till exempel engelska och amerikanska barn träna på att gå fram och hålla ett föredrag för klassen och att framträda på andra sätt. Det får svenska barn också göra allt mer, men man lär sig ingen teknik, för den traditionen saknar vi, påpekade Furumo.

Men även den som inte är van sedan barnsben vid att stå på scen kan lära sig tekniken för att nå fram med sitt budskap. Det finns ett grundläggande ramverk för hur man gör, och mycket av kunskapen har vi redan på ett omedvetet plan, underströk Per Furumo, som presenterade och demonstrerade tre viktiga grunder.

Tempot. Ett vanligt fel när man talar är att det går för fort, påpekade Per Furumo. Det behöver inte vara fel, men generellt visar ett lugnt tempo i framställningen att talaren är trygg och ”äger situationen”.

Röstläge och röststyrka.
– Många ”gubbar” har tagit sig fram genom sitt sätt att låta och genom att låta mycket, sa Per Furumo.

Han konstaterade att det är vanligt bland kvinnor att rösten åker upp och blir tunn i skarpa lägen, ett problem som också kan gälla män.
Konsten är att hela tiden tala i det röstläge som är bekvämt och därmed avspänt men att variera röststyrkan efter behov, tipsade Per Furumo, och demonstrerade hur man kan variera styrkan utan att förändra sitt röstläge.

Betoning, inklusive pausering och artikulation.
Genom att trycka på nyckelorden når man fram och lämnar avtryck. Pauser kan kännas jobbiga för talaren, men är i själva verket sköna för åhöraren. Per Furumo demonstrerade och tog även hjälp av en åhörare för att visa hur man kan betona olika ord och därigenom få åhörarna att uppfatta dem bättre. Betoningen blir extra viktig när man som talare ska introducera ett nytt begrepp, men varje mening innehåller nyckelord att trycka på.

Per Furumo arbetar som konsult med både grupper och enskilda, och han gav exempel på hur han hjälpt bland andra advokater att förbereda viktiga presentationer. Han sammanfattade sina lärdomar med att framförandet i sig naturligtvis inte kan ersätta ett bra innehåll. Vad man har att säga är grunden. Men hur man säger det avgör om man lyckas fånga åhörarens intresse.
– Det handlar om att bli ännu mer professionell och att utöka sitt professionella register, sa Furumo.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons
Annons