search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

”Det gäller att ha något att erbjuda alla”

Månadens advokat Sara Mindus, delägare och affärsjurist vid Hannes Snellman, vill öka engagemanget i Advokatsamfundets Stockholmsavdelning genom bland annat intressanta mötesteman som appellerar till alla ledamöter.

Du är ny ordförande i styrelsen för Advokatsamfundets Stockholmsavdelning. Hur ser du på uppdraget?
– Jag har suttit i styrelsen som ledamot i fyra år och anser att vår tidigare ordförande gjort en väldigt bra insats och tänker försöka fortsätta i den andan.

– Uppdraget är sedan tidigare ganska väl definierat, men utöver detta tycker jag att det är viktigt att få fler yngre advokater och biträdande jurister att engagera sig i såväl samfundet som Stockholmsavdelningen. Jag är själv förhållandevis ung i dessa sammanhang, 37 år.
Stockholmsavdelningens möten lär inte vara de mest besökta, hur ska du få fler att komma dit?

– Det är viktigt att alla känner sig välkomna och att mötena är riktade mot just dem. Att ta upp intressanta ämnen som appellerar till alla är lika viktigt som svårt, eftersom fältet är så brett; från skilda verksamhetsområden till ledamöter i olika åldrar. Även om det är viktigt och talas mycket om att vända sig mot yngre måste vi också tänka på dem som nu är aktiva så att deras engagemang inte minskar. Det gäller att ha något attraktivt att erbjuda alla!

– Det är stark konkurrens om advokaters och biträdande juristers tid. På de större affärsjuridiska byråerna i Stockholm arrangeras mycket internt, konferenser, julfester, utbildningar etcetera. Sedan har ju även samfundet nätverksbyggande aktiviteter som Advokat i framtiden, Hilda och Rakel. Dessutom har även advokater ett privatliv...

Varför har du valt att engagera dig i samfundet och vad ger det dig?
– Jag blev tillfrågad om jag ville sitta i styrelsen och jag var intresserad av att se samfundet från insidan. Det är ju lätt att arbeta i många år som advokat utan att engagera sig och egentligen inte veta särskilt mycket om samfundets betydelse och verksamhet. Jag har lärt mig mycket under min tid i styrelsen.

Advokat är ett krävande yrke, hur får du livspusslet att gå ihop?
– Visst är det krävande, men man styr ändå förhållandevis väl över sin egen tid. För många jurister är det redan för sent att inte alltid vara tillgänglig. Ju mer tekniken kan underlätta tillgängligheten, desto bättre.

– Nära samarbete med kolleger underlättar också. Jag har nyligen fått tvillingar och arbetar begränsat just nu, men när vi fick barn första gången för drygt två år sedan fungerade det utmärkt att fortsätta med klientarbetet. Jag tror att det viktigaste är att planera sin tid väl och ha ett nära samarbete med klienterna.

Hur ser det ut för svenska advokater om fem år?
– Jag hoppas att advokatyrket blir populärare igen, att advokatbyråer blir förstahandsvalet för juridikstudenter. I dag är det svårt att rekrytera framför allt humanjurister, ett välkänt problem, där den låga timtaxan ofta anges som en av orsakerna.

– Jag tror och hoppas att marknaden för advokater är god och tycker mig nu se en viss ljusning, att konjunkturen vänder uppåt och att byråerna åter rekryterar, vilket givetvis är bra även för advokatkåren på sikt.

Varför blev du advokat?
– Jag ville läsa vidare och tyckte att juridik verkade intressant, men det var inget självklart val. Att vara advokat är väldigt spännande och stimulerande. Jag ser inga direkta nackdelar med yrket.

– Jag har haft turen att arbeta med intressanta ärenden och människor och det är naturligtvis smickrande att vara efterfrågad. Jag vet att många tycker tillgängligheten kan vara ett problem, men jag tycker inte att det är särskilt betungande.

Per Johansson

Annons
Annons
Annons