search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Barnen frånvarande i biståndsmål

Barnen i familjer som överklagat beslut om ekonomiskt bistånd från socialtjänsten kommer sällan till tals. Det visar forskning kring barn och ekonomisk utsatthet.

Uppsalaforskarna Elisabet Näsman, Christina von Gerber och Stina Fernqvist har analyserat 240 länsrättsdomar om ekonomiskt bistånd under åren 2004 och 2005 för att se hur barnen och deras behov är synliga i domarna. Resultatet är nedslående. Trots att barn enligt barnkonventionen har rätt att komma till tals i alla frågor som påverkar dem är barnen ofta påtagligt frånvarande i domarna. I de fall barnens specifika behov överhuvudtaget lyfts fram tycks de nästan aldrig påverka utgången i målen.

En förklaring kan enligt forskarna vara att såväl rätten som socialtjänsten och föräldrarna strävar efter att skydda barnen från frågor om familjens ekonomiska situation. Det är också tydligt, menar Näsman, von Gerber och Fernqvist, att barnen i dessa ärenden snarare betraktas som ”objekt för föräldraskap” än som medborgare med egna rättigheter. Det är alltså föräldrarnas försörjningsansvar snarare än barnens egna rättigheter som står i centrum för besluten.

Forskarna avslutar sin rapport med frågan om barnen behöver egna juridiska biträden i dessa mål, eftersom varken föräldrar, socialtjänst eller länsrätt tycks beakta barnens rätt till delaktighet.

Näsman, Elisabet; von Gerber, Christina; Fernqvist, Stina:”Berörd, beskriven, frånvarande – hur länsrättens domar beskriver barn i ekonomiska biståndsäranden”, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, 2009.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons
Annons