search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 4 2010 Årgång 76
Nr 4 2010 Årgång 76

Fokus

Affärsadvokater under press

Äntligen vänder konjunkturen. Men lågkonjunkturen har tillsammans med den tilltagande globaliseringen påverkat advokatmarknaden på ett genomgripande sätt. Klienterna har blivit mer prismedvetna. Allt fler ifrågasätter systemet med löpande räkning från advokatbyråerna, och vill istället ha andra lösningar. I England förstärks pressen dessutom av avregleringssträvanden.

Läs mer

Ledare

Klienterna flyttar fram sina positioner

Detta nummer av tidskriften Advokaten har som tema hur ekonomiska faktorer påverkar advokatyrket. Ekonomiska... Läs mer

Gästkrönika

Allmänheten och det allmänna rättsmedvetandet

Det allmänna rättsmedvetandet är inte ett helt enkelt begrepp. Inom kriminalsociologisk forskning är det vanligt att det... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Fokus

Debatt