search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
Nr 3 2010 Årgång 76
Nr 3 2010 Årgång 76

Fokus

De mest utsatta barnens rättigheter kommer bort

Barn har särskilda rättigheter, och det är ytterst staternas sak att värna dessa rättigheter och att skydda barn från att komma till skada. Det är kärnan i FN:s barnkonvention, ett dokument som ratificerats av de allra flesta av världens stater. Det är i år 20 år sedan Sverige ratificerade konventionen. Därmed förband man sig att vid alla åtgärder som rör barn sätta ”barnets bästa” i främsta rummet. Men fortfarande finns många barn som far illa, och situationer där det är svårt att skydda barnen. Dessutom är det inte heller alltid lätt att avgöra vad som är det bästa för barnet.

Tidskriften Advokaten belyser i detta nummer situationen för två grupper av barn som är särskilt utsatta: barn i mål om vårdnad, boende och umgänge och asylsökande barn.

Läs mer

Ledare

Min väninna Rut

Jag är nyss hemkommen från São Paolo och ett seminarium om rättssäkerheten i Brasilien. Landet liksom större delen av... Läs mer

Gästkrönika

Katastrofen på Haiti pressar ett redan svagt rättssystem

Den 12 januari drabbades Haiti av en av historiens värsta jordbävningar. Dödssiffran i huvudstaden Port-au-Prince... Läs mer

Annons
Annons Annons
Nyheter
Visa fler nyheter
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons Annons

Fokus

Debatt

Risk för domstolskris?

Utan effektiva domstolar med de bästa juristerna balanserar rättsstaten på en slak lina. Rättsordningen blir alltmer... Läs mer