search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Rättsligt ställningstagande klargör om biträden i migrationsärenden

Efter kritik från både JO och Advokatsamfundet tydliggör nu Migrationsverket att offentliga biträden ska förordnas så snart det finns risk för avslag på asylansökan. Ett steg framåt, tycker Advokatsamfundet.

I ett rättsligt ställningstagande, som presenterades i februari, klargör verkets rättschef att offentligt biträde enligt huvudregeln i 18 kap. 1 § utlänningslagen ska förordnas så snart det framkommer omständigheter som medför att utlänningen kan komma att avvisas eller utvisas. Följden kan bli att offentligt biträde ska förordnas tidigare än vad som tidigare gällt. Det rättsliga ställningstagandet är bindande för samtliga medarbetare på verket.

Advokatsamfundet har kritiserat Migrationsverkets projekt Kortare väntan, för att offentliga biträden förordnas allt för sent i asylprocessen. Under vintern kritiserade också JO verket av samma skäl.

Advokatsamfundet har fått tillfälle att lämna synpunkter på ett utkast till ställningstagandet. Vissa av synpunkterna har tagits tillvara i utkastet, men inte alla.
– Detta är ett positivt steg i rätt riktning som vi välkomnar. Men fortfarande finns det situationer där verket till skillnad från samfundet inte anser att biträde behöver förordnas. Vi är heller inte helt överens om när under utredningen biträdet bör förordnas, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i en kommentar.

Ulrika Brandberg

Läs det rättsliga ställningstagandet på www.advokatsamfundet.se

Annons
Annons