search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Biblioteket

Ny litteratur i urval

Tryckår: 2009 om inte annat anges.

Adlercreutz, Axel: Avtalsrätt. 2/Axel Adlercreutz, Lars Gorton (6 uppl. Lund: Juristförl., 2010. 196 s.)

Bühler, Michael W.: Handbook of ICC arbitration: commentary, precedents, materials/Michael W. Bühler, Thomas Webster (2 ed. Sweet & Maxwell, 2008. 811 s.)

Degerfeldt, Peter: Rättsfallssamling i entreprenadjuridik (Jure, 2010. 295 s.)

Fastighetsmäklaren: en vägledning/Per Henning Grauers … (3 uppl. Norstedts juridik, 2010. 240 s.)

Hellner, Jan: Skadeståndsrätt/Jan Hellner, Marcus Radetzki (8 uppl. Norstedts juridik, 2010. 521 s.)

Holstad, Sigvard: Sekretess i allmän verksamhet: vägledning till reglerna i grundlag och i den nya offentlighets- och sekretesslagen (4 uppl. Norstedts juridik. 361 s.)

Lavin, Rune: Lagrådet och den offentliga rätten 2007–2009 (Iustus. 133 s.)

Lenberg, Eva: Offentlighets- och sekretesslagen: en kommentar/Eva Lenberg, Ulrika Geijer, Anna Tansjö (Norstedts juridik. Norstedts gula bibliotek)

McBride, Jeremy: Human rights and criminal procedure: the case law of the European Court of Human Rights (3 ed. Strasbourg: Council of Europe. 398 s.)

Nerep, Erik: Marknad & myndighet: förvaltningsrätt i ett näringsrättsligt perspektiv/Erik Nerep, Wiweka Warnling-Nerep (2 uppl. Norstedts juridik, 2010. 126 s.)

Ramberg, Jan: Allmän avtalsrätt/Jan Ramberg, Christina Ramberg (8. uppl. Norstedts juridik, 2010. 352 s.)

Redfern, Alan: Redfern and Hunter on international arbitration/Nigel Blackaby, Constantine Partasides with Alan Redfern, Martin Hunter (5 ed. Oxford Univ. Press. 849 s.)

Stattin, Daniel: Takeover: offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden enligt svensk rätt (Thomson Reuters. 547 s.)

Sturkell, Carl-Edvard: Oppunda ting under tusen år: Katrineholms tingsrätts historia (Julita: Hernbloms bokförlag. 308 s.)

Walin, Gösta: Kommentar till Ärvdabalken. D. 2, (18–25 kap.): boutredning och arvsskifte, försäkringar m.m. /Gösta Walin, Göran Lind (5 uppl. Norstedts juridik. 468 s. Norstedts blå bibliotek)

Warnling-Nerep, Wiweka: Sanktionsavgifter: särskilt i näringsverksamhet (Norstedts juridik. 311 s.)
Annons
Annons