search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Datalagringsdirektivet: Sverige fälldes i EG-domstolen

EG-domstolen har fällt Sverige för att landet inte har genomfört EU:s datalagringsdirektiv (2006/24/EG).

Direktivet skulle ha varit genomfört i medlemsländernas lagstiftning senast den 15 september 2007. Domstolen konstaterar att Sverige inte har gjort det som är nödvändigt för att införa direktivet i den svenska lagstiftningen.

Detalagringsdirektivet föreskriver att leverantörer av telefoni och internet ska lagra information om abonnenter i minst sex månader, men högst två år. Direktivet har varit mycket kontroversiellt i Sverige. Kritiker, bland annat Sveriges advokatsamfund, har ansett att det innebär oerhört stora ingrepp
i den personliga integriteten.

EG-domstolen mål C-185/09

Annons
Annons