search bubble news heart bars angle-right angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin close clock map-marker calendar
  • Nyheter

Agneta Bäcklund nytt justitieråd

Föryngringen av Högsta domstolen fortsätter. I slutet av januari utnämndes ännu en ”Storhilda” till justitieråd.

Den 12 april lämnar Agneta Bäcklund Justitiedepartementet efter mer än 15 år där. Hon blir det tredje nya justitierådet på kort tid.

– Det ska bli otroligt spännande att få vara med och utveckla rättstillämpningen. Jag kommer från den lagstiftande världen nu, och ser därför särskilt fram emot att i framtiden få sitta i Lagrådet, säger Agneta Bäcklund om sitt nya uppdrag.

De senaste fem åren har Agneta Bäcklund arbetat som rättschef vid departementet, ett arbete hon kommer att sakna.
– Det är svårt att lämna en organisation som man trivs i och som är så stimulerande att arbeta i, säger hon.

Samtidigt lockar det att få arbeta på ett nytt sätt.
– På departementet har man alltid många bollar i luften samtidigt. Det ska bli skönt att få arbeta koncentrerat och läsa in sig ordentligt på en rättslig fråga i taget, säger hon.

Agneta Bäcklund förordnades till hovrättsassessor i Svea hovrätt 1994. Det året började hon också arbeta på Justitiedepartementets straffrättsenhet. Hon utnämndes till kansliråd 1998 och till departementsråd och chef för departementets åklagarenhet 2002. Från 2003 till 2005 var hon chef för departementets straffrättsenhet. Sedan 2005 är hon rättschef i Justitiedepartementet och har ansvar för lagstiftningen på bland annat det kriminalpolitiska området.

Bäcklund är svensk redaktör för tidskriften Nordisk Domssamling och ledamot av Nordiska ämbetsmannakommittén för lagsamarbete. Hon har skrivit rättsvetenskapliga artiklar med inriktning på straffrätt och är en av medförfattarna till Brottsbalkskommentaren.

Agneta Bäcklund är medlem av det kvinnliga juristnätverket Hilda, en så kallad Storhilda.

Ulrika Brandberg

Annons
Annons